הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יוצאת דופן" לאנגלית

הצעות

123
אני חושבת שאני יהיה יוצאת דופן בתפקיד
I think I'd be extraordinary in the role.
התשוקה שיש לי לעבודתי היא יוצאת דופן.
The passion I have for the work that I do is extraordinary.
היא בטח הייתהמאוד יוצאת דופן ואדם עצמאי.
She must have been a very unusual and independent person.
לפני שהיא עזבה, האם מדיסון הפגינה התנהגות יוצאת דופן?
Before she left, did Madison ever display any, unusual behavior?
אולם Dell ממשיכה לספק מבחר צגי CRT אמינים למשתמשים שמחפשים איכות יוצאת דופן ומחיר מצוין.
But Dell still offers a range of reliable CRT monitors for users seeking exceptional quality and great value.
מחשבי המחברת מדגם Latitude מצטיינים באיכות יוצאת דופן ובתמורה ארוכת-טווח.
Latitude notebooks deliver exceptional quality and long-term value.
הצג בגודל 23 אינץ' של Dell מספק איכות תמונה יוצאת דופן...
Dell's 23in monitor delivers exceptional image quality...
שרת הלהב מדגם PowerEdge M620 מספק צפיפות זיכרון יוצאת דופן וגמישות רשת נרחבת למרכזי נתונים קטנים וגדולים.
The PowerEdge M620 blade server delivers exceptional memory density and broad network flexibility for large and small data centers.
הוסף כבל DisplayPort אופציונלי לקבלת קישוריות דיגיטלית יוצאת דופן.
Add an optional DisplayPort cable for exceptional digital connectivity.
עשית עבודה יוצאת דופן, אבל מישהו אחר ימשיך מכאן.
You've done exceptional work, but someone else is going to take it from here.
היום, העיר פיניקס מציגה בפניהם הזדמנות יוצאת דופן.
Today, the city of Phoenix is presenting you with an extraordinary opportunity.
זאת הזדמנות יוצאת דופן מיוחדת במינה למעשה
This is an unusual occasion, unique in fact.
אז אתה חייב להיותמאוד תמונה יוצאת דופן של נשים.
So you must have a very unusual picture of women.
אני חושבת שהאווירה תהיה מספיק יוצאת דופן עבור אורחינו מבלי שתהיה פרימיטיבית.
I think the setting will be unusual enough for our guests without becoming primitive.
חזית מזג-האוויר העצומה הנכנסת היא לא לגמרי יוצאת דופן.
This enormous weather front's come in, as is entirely unusual.
הייתה כמות יוצאת דופן של מאמץ השקיעו במציאת אחותו.
There was an extraordinary amount of effort put into finding his sister.
יכולת להיות חזקה, מנהיגה יוצאת דופן בעסק.
You would have been a strong, extraordinary leader in business.
וזה מוביל אותנו למסקנה יוצאת דופן.
And that leads us to one extraordinary conclusion.
כאן והאמת היא מאוד "יוצאת דופן"
here and the truth is very "unusual."
זאת דוגמא יוצאת דופן של שדות מגנטיים וטלפתיה.
It's an exceptional example of magnetic fields and telepathy.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 749. מדויק: 749. זמן שחלף: 118 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo