הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יוצאת מן הכלל" לאנגלית

extraordinary outstanding
remarkable
exceptional
exception
incredible
fantastic
extraordinaire
phenomenal

הצעות

41
שיש לנו למגוון היא יוצאת מן הכלל.
The capacity for variety that we have is extraordinary.
עברתם יחד חוויה יוצאת מן הכלל.
You've been through an extraordinary experience together.
שרתי ארון התקשורת של PowerEdge מציגים ביצועים ופונקציונליות מצויינים וכן אמינות יוצאת מן הכלל.
PowerEdge rack servers feature excellent performance and functionality and outstanding reliability.
עם מגוון רחב של מוצרים ושירותים המספקים תמורה יוצאת מן הכלל - ושותפים אסטרטגיים המספקים מומחיות בתחום - Dell יכולה לעזור לך להשיג את מלוא היתרונות של טכנולוגיית הווירטואליזציה.
With a broad range of products and services that deliver outstanding value - and strategic partners who provide industry expertise - Dell can help you achieve the full benefits of virtualization technology.
זה נותן לנו הזדמנות יוצאת מן הכלל?
It gives us a remarkable opportunity.
ובכן, לבית המשפט הייתה חוויה יוצאת מן הכלל היום.
Well, this court has had a remarkable experience today.
זו הזדמנות יוצאת מן הכלל להרחבת הבנתנו על ידע האדם.
It's an extraordinary opportunity to increase our understanding of human knowledge.
עיצוב קשיח לעמידות יוצאת מן הכלל: למה להתפשר על פלסטיק?
Robust Design for Outstanding Durability: Why settle for plastic?
את החלפת בכיתת אנגלית שלי בשבוע שעבר ואת היית יוצאת מן הכלל
You subbed for my English class last week, and you were extraordinary.
אולי אם הוא היה עושה זאת עם מישהי יוצאת מן הכלל.
Maybe if he had done it with somebody extraordinary.
נותן לך מתנה יוצאת מן הכלל?
He gives you this extraordinary gift, and then what does he do?
משמאלכם, דוגמה יוצאת מן הכלל.
On your left, an outstanding example...
תגידו לי אם הייתי מבריקה או פשוט יוצאת מן הכלל.
Tell me if I was brilliant or simply outstanding.
עבודתך המקורית מוכרחה להיות יוצאת מן הכלל.
Your original work must be extraordinary.
כן, היא יוצאת מן הכלל ומטורפת
Yes, she's extraordinary and crazy.
מייסדי פרקסיס היו בני אנוש בעלי אינטליגנציה יוצאת מן הכלל.
The founders of Praxis were humans of extraordinary intelligence.
"בהערכה על הצלחה יוצאת מן הכלל...
In recognition of his outstanding achievement...
אני מקווה שבשלב כלשהו תצליחי להאמין עד כמה את יוצאת מן הכלל.
I just hope at some point that you can truly believe how extraordinary you are.
חוויית נופש יוצאת מן הכלל, בין אם אתה מהמר או לא.
Extraordinary resort experience whether you gamble, or not.
אתה נתת לנו טכנולוגיה יוצאת מן הכלל שנשתמש בה בקרוב.
You gave us extraordinary technology Which will be used soon.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 314. מדויק: 314. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo