הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יורה" לאנגלית

shoot
fire
shooter
shot
fired
gunman
shooting firing
shootin
gun
will order
discharge
gunning
Jurassic
Yura

הצעות

וצפיתי בך יורה בבחור בחדר האכסנייה שלך.
And I watched you shoot a guy in your motel room.
אתה לא יורה במישהו ברציפים ולוקח אותו איתך.
You don't shoot someone at the docks and take them with you.
זה יורה קליעי אלומיניום במהירות האור כמעט
They fire aluminum rounds at almost the speed of light.
לא הייתי יורה בנשק הזה במקומך.
I wouldn't fire that weapon if I were you.
יש לנו יורה פעיל במגרש הצפוני.
We've got an active shooter in the north lot.
יש לנו יורה בבניין ושני אנשים פצועים.
We have a shooter in the building and two men down.
אתה תמיד יורה באלה שקרובים אליך?
Do you always shoot those that are close to you?
והילד מסביר, בניו אורלינס, כשאתה יורה במישהו
And the kid explains, in New Orleans when you shoot someone,
בעלי אומר שרצית לראותו יורה, אנג'ין-סאן.
My husband says you wanted to see him shoot, Anjin-san.
אם אראה את אוסוולד יורה בווקר,
The point is, if I see Oswald shoot at Walker
ראיתי אותו יורה בארמסטרונג בעצמי, אדוני.
I saw him shoot Armstrong with my own eyes, sir.
אם זה היה השלב האחרון הייתי יורה בכם
If this were the last level, I'd shoot you.
המשכפלים נופלים כאשר אתה יורה עליהם.
The Replicators literally fall apart when you fire on them.
הנחנו שהאישה היא הנהגת שהעדה ראתה יורה במק'קארת"י.
We assume the woman is the driver your witness saw shoot McCarthy.
ובכן, שמעת משהו יורה אומר?
Well, did you hear the shooter say anything?
למה, הוא יורה בהרבה אנשים?
Does he shoot a lot of people?
קבלתי שיחה מאדם שטוען שיש עוד יורה.
I got a call from a guy claims there's another shooter.
מישהו עושה תנועה אתה יורה בה ראשונה.
Anybody makes a move, you shoot her first.
אתה יורה בג"ו באקדח של הצ'יף.
You shoot Joe with the Chief's gun.
המידע אותו הוא מאמין יורה בבית הלבן ידע על.
The same information he believes the shooter at the White House knew about.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3860. מדויק: 3860. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo