הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יותר מאי פעם" לאנגלית

חפש את יותר מאי פעם ב: הגדרה מילים נרדפות
more than ever
more often than not
than ever before
like never before
better than ever stronger than ever
as ever

הצעות

אני זקוק לך עכשיו יותר מאי פעם
I need you more than ever right now.
אנחנו צריכים להיות גאים באבא כעת יותר מאי פעם בעבר.
We should be proud of Dad, now more than ever before.
OptiPlex 980 מורכב מכמות חומר ממוחזר גדולה יותר מאי פעם (עד 25%).
The OptiPlex 980 includes more post-consumer recycled content than ever before (up to 25%).
אנחנו סיימתי יותר נשים באקדמיה בשנה שעברה יותר מאי פעם.
We graduated more women at the academy last year than ever before.
אני אוהב אותך יותר מאי פעם.
I will love you more than ever.
ועכשיו אנחנו זקוקים אלה לאלה יותר מאי פעם.
And now we need each other more than ever.
אני זקוק לך יותר מאי פעם.
I need you now more than ever.
אתה צריך שגרג ובוני ימותו יותר מאי פעם.
You need Greg and Bonnie dead More than ever.
היא תצטרך אותך יותר מאי פעם.
She's going to need you, more than ever.
ועכשיו אני רוצה לחיות יותר מאי פעם.
And now I want to live more than ever.
הוא זקוק למגן יותר מאי פעם?
Will needs a champion now more than ever.
אולי אזדקק לך בסביבה יותר מאי פעם.
I might need you around more than ever.
אנחנו צריכים שכסף הביטוח יותר מאי פעם.
We need that insurance money more than ever now.
הקול שלו נדם אבל הוא מדבר יותר מאי פעם.
His voice was stilled, but of course he's talking more than ever.
זה גרם לי לרצות להיות איתך יותר מאי פעם.
It made me want to be with you more than ever.
אני זקוק לידי, גרייס, יותר מאי פעם.
I need a friend, Grace, more than ever.
אני זקוק לעזרה שלך עכשיו יותר מאי פעם, אחות תרזה.
I am in need of your help now more than ever, Sister Teresa.
זה הזמן שבו אתה צריך את החסינות יותר מאי פעם.
This is a time when you need immunity more than ever.
בוב לי נשבע שמישהו סידר אותו ואני מאמינה לו, עכשיו יותר מאי פעם.
Bob Lee swore somebody set him up, and I believe him, now more than ever.
יותר מאי פעם, למען האמת.
More than ever, in fact.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 413. מדויק: 413. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo