הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יחס" לאנגלית

חפש את יחס ב: הגדרה מילים נרדפות
ratio
treatment
attitude
attention
relation
relationship
proportion
connection
treat
be treated
dependency
odds
price/performance
deserve
Rate

הצעות

השתמש בהשמנה מקו האמצע כאשר יחס הבהיקות בין אובייקטים חופפים גדול מ:
Use a centerline trap when the ratio of luminance between overlapping objects is greater than:
בחרת לשמור על יחס גובה-רוחב, נסה רוחב/גובה שוב.
You have chosen to keep aspect ratio, try width/height again.
אינך חושב שזה מסוכן לתת לגאולד יחס מלכותי?
Don't you think it's dangerous to give a Goa'uld royal treatment?
אתם צריכים לראות איזה יחס אני מקבל עם המכונית הזאת.
You should see the treatment I get when I'm with that car.
אל תיתן לי יחס כזה, אדוני
Don't give me attitude, sir.
אתה מוכן להסביר לי למה אני מקבל ממנה יחס כזה?
You mind telling me why I'm catching attitude from her?
המטרה היתה לקיים יחס של אחד-על-אחד עם תלמידים אלה.
The goal was to have a one-to-one ratio with every one of these students.
בנוסף, טכנולוגיית TrueLife של Dell מבטיחה תצוגה חדה ומלאת חיים עם עד 10% יותר יחס ניגודיות בהשוואה לצג זהה בעל ציפוי מבטל בוהק.
And, Dell TrueLife technology ensures crisp and vivid viewing with an up to 10% higher contrast ratio versus the same display with an anti-glare coating.
יחס ניגודיות גבוה ובהירות מייצרים תמונות חדות וצבעים עשירים יותר.
High contrast ratio and brightness generates sharp, crisp images and richer colours.
יחס היטל =1.6~1.92 הגדלה והקטנה
Throw ratio =1.6~1.92 wide and tele
יחס פעולות האחזור בכל הקריאות למטמון.
Ratio of hits from all cache calls.
אז מה מצאנו ובכן, יחס המותן-לירך חזה תפיסות של מרחק.
So what did we find? Well, waist-to-hip ratio predicted perceptions of distance.
איזה יחס הוא היה תוקפני -.
What attitude, honey? - He was aggressive.
איפה היה יחס שלפני ארבע שנים?
Where was that attitude four years ago?
הבאתי מתנה מתאימה, לעורר יחס חיובי מצדכם.
I have brought a gift to graft, to invite your most favorable attitude.
לא מגיע לי כזה יחס משפיל.
I don't deserve this kind of shabby treatment.
מריבה בין שני קצינים בגלל יחס לאסיר או משהו כזה.
A row between two of our officers over prisoner treatment or some such.
סיור צבאי, חייל מעוטר ודף אחר דף המציין יחס מוסרי עמוק ומטריד.
Army reconnaissance, decorated soldier and page after page indicating a deep and troubling moral attitude.
אמרת יחס שוויוני וזה יחס שוויוני.
You said equal treatment, - and-and that's equal treatment.
השורה אינה שייכת לאותו DataSet כמו יחס זה.
The row doesn't belong to the same DataSet as this relation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2075. מדויק: 2075. זמן שחלף: 161 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo