הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ייחוס" לאנגלית

חפש את ייחוס ב: הגדרה מילים נרדפות
settlement
reference
pedigree
ancestry
genealogy
lineage
attributing
privilege
settling
settle
calibre
an attributable
Matrilineal
בהתאם לאיזה עיקרון ייחוס נוצרה העסקה?
According to what settlement principle has the transaction been generated?
תקופות ייחוס אינן קיימות עבור טווח התאריכים הנתון.
Settlement periods do not exist for the given date range.
ישנה רק נקודת ייחוס אחת, והיא הגוף.
There is just one reference point, which is the body.
יעילות רבה יותר הודות ליכולת להצליב נתונים מצג אחד עם נתוני ייחוס בצג השני
Increased efficiency and productivity by cross checking data on one monitor with reference data on the other
יהיה עלייך לעשות זאת עם בחור בעל ייחוס
You'd have to have done the deed with a bloke with pedigree.
נושאים הוגנים לעלבונות הם ייחוס השכלתי, תחום מדעי, כישורים אינטלקטואליים ואמהות
Fair topics for insult include educational pedigree, scientific field, intellectual prowess, and mamas.
צור קבוצה חדשה של שדות דוח שמשמשים בהקשר של ייחוס.
Create a new set of report fields used in connection with settlement.
מספר עסקאות נבחרו עבור ייחוס עם מזהי הערה שונים, כל הסימונים הוסרו.
Several transactions have been selected for settlement with different note identifications, all marks have been removed.
ציין איזה ייחוס מבוצע, בעת יצירת תעודת זיכוי
Specify which settlement is made, when a credit note is created
תשלומים ללא ייחוס יופיעו בעמודה הראשונה, לאחר שהשדה מלא.
Payments without settlement will appear in the first column, when the field has been filled in.
סכום הנחת מזומן שיש לקחת יחד עם ייחוס העסקה
Cash discount amount to be taken with the settlement of the transaction
האם העסקה נוצרת על בסיס ייחוס?
Is the transaction created based on a settlement?
לא צוין מספר חשבון או רשות עבור ייחוס של המס על הרכישה.
Account number or authority for settlement of the purchase duty has not been specified.
ציין את הקוד של חשבון הממד עבור ייחוס לארגון במגזר הציבורי ברמת השורה.
Specify the dimension account code for settlement to the public sector organization on line level.
צור באופן אוטומטי שורת ייחוס כאשר שיטת התשלום המוגדרת כברירת המחדל נמצאת בשימוש.
Automatically generate a settlement line when the default payment method is used.
אין אפשרות לבצע ייחוס מלא כאשר סכום התשלום הקשור הוא 0.
Full settlement is not possible when the related payment amount is 0.
מפתח ייחודי עבור עסקאות ייחוס. המפתח משמש בעת סגירת המלאי כדי לחבר בין ייחוסים.
Unique key for settlement transactions. The key is used when closing the inventory to link settlements together.
TF51517: הכנסה/עדכון של שדה לא תומך בשם ייחוס.
TF51517: Insert/Update Field unsupported reference name.
חשבון ספר ראשי עבור ייחוס חשבוניות בקשר למכירה/רכישה במזומן
Ledger account for invoice settlement in connection with cash sale/purchase
כוונן עסקאות ייחוס עבור תקצוב הספר הראשי של החשבון.
Set up settlement transactions for ledger budgeting for the account.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 150. מדויק: 150. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo