הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ייתן לך" לאנגלית

will give you he'll give you it'll give you gonna let you gives you
giving you
will allow you
gonna buy you
will get you

הצעות

52
והכסף מהמכירה ייתן לך הזדמנות לבנות עתיד.
And the money from the sale Will give you a chance to build a future.
ייתן לך משהו שאמור להיות מועיל.
This man will give you something that should be helpful.
רופאים ייתן לך רשימה למיידית תחבורה, ותחזוקה.
Doctors will give you a list for immediate transportation out, and maintenance.
זה ייתן לך שלוש דקות וחצי.
That will give you three and a half minutes.
אדוני השומר בחוץ ייתן לך טופס למלא.
Sir, the embassy guard will give you a form to fill out.
את נחמדה, ומישהו ייתן לך עבודה.
You're nice, and someone will give you ajob.
המפיק בפועל ייתן לך את הפרטים.
Awesome. An associate producer will give you the details.
וצ'רלי ייתן לך 20 $ עבור זה.
And Charlie will give you $20 for this.
זה ייתן לך את החופש להנחות אותי באופן אובייקטיבי.
This will give you the freedom to guide me objectively.
הבנק ייתן לך בחזרה כל סנט האחרון.
The bank will give you back every last cent.
את יודעת מה עוד ייתן לך ראש צלול.
You know what else will give you a clear head?
וזה ייתן לך אפשרות להיות בעל ואבא שוב.
And this will give you a chance to be a husband and a father again.
אני חושבת שזה ייתן לך תחושה בנוגע להתנהלות בתחום שלו.
I think this will give you a sense of his field demeanor.
סגן פישר ייתן לך אלה קואורדינטות בזמן הנכון.
Lieutenant Fisher will give you those coordinates at the proper time.
רפיק ייתן לך מה שאתה צריך.
Rafiq will give you what you need.
המטפל שלי ייתן לך את כל האישור שאתה צריך.
My handler will give you all the confirmation that you need.
אבל הדף הזה ייתן לך ארבעה ימים נוספים להתלונן עליי.
But this will give you four more days to complain about me.
מר גרובס ייתן לך את מיקומנו אחרי שיחשב אותו.
Mr. Groves will give you our position when he's worked it out.
זה ייתן לך תירוץ להפיל אותו.
It'll give you the pretext to shoot it down.
זה ייתן לך טעימה מחייך החדשים.
It'll give you a taste of your new life.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 892. מדויק: 892. זמן שחלף: 187 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo