הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יכולה ללכת הביתה" לאנגלית

חפש את יכולה ללכת הביתה ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
can go home
may go home
okay to get home
could be going home
get to go home
could go home
אני יכולה ללכת הביתה ולישון כמו שצריך.
I can go home and get a good night's sleep.
דוקטור נורטון החליט שאשתך יכולה ללכת הביתה.
Doctor Norton decided your wife can go home.
העלמה מייטה, את יכולה ללכת הביתה!
You may go home, Miss Maite!
את יכולה ללכת הביתה?
Are you okay to get home?
תוכלי להגיד לפטרישיה שהיא יכולה ללכת הביתה?
Would you tell Patricia she can go home?
פרנקלין ביקש ממני להגיד לך שאת יכולה ללכת הביתה.
Franklin's asked me to tell you that you can go home.
ראית אחת, את יכולה ללכת הביתה
Seen one, you can go home.
אני יכולה ללכת הביתה מתי שרק ארצה.
I can go home any time I want to.
מריה, את יכולה ללכת הביתה.
Maria, you can go home.
אני אקרא לך ד"ר קארב כשתגיד שאני יכולה ללכת הביתה, אלכס.
I'll call you Dr. Karev when you say I can go home, Alex.
היא יכולה ללכת הביתה עם 10 גברים שונים.
I mean, any night of the week, she can go home with 10 different guys.
היית ממש נהדרת, אבל את יכולה ללכת הביתה.
You've really been so kind, but you can go home.
תגיד לה שאנחנו אוהבים אותה יותר מילקס והיא יכולה ללכת הביתה עכשיו.
Tell her we love her more than the Wilkes and she can go home now.
אני אלך לשיצ'יקוקו-יאמה בשבילך אז את יכולה ללכת הביתה.
I'll go to Shichikoku-yama for you, so you can go home.
היא יכולה ללכת הביתה הלילה באחריותך, או שהיא.
She can go home with you tonight, far as I'm concerned,
מיס טרוטר שואלת אם היא יכולה ללכת הביתה עכשיו, אדוני.
Miss Trotter here was wondering if she can go home now, sir.
את יכולה ללכת הביתה עכשיו, אנחנו נמשיך מפה, תודה.
You can go home now we'll take over from here thanks.
אני יכולה ללכת הביתה עכשיו, להביא אותם חזרה ולהראות לך.
I can go home right now, bring 'em back and show you.
מותק, מבחינתי את יכולה ללכת הביתה.
Sweetie, you can go home for all I care.
משהו אמור להתקשר לגברת גארזה במועדון, לומר לה שהיא יכולה ללכת הביתה אם תרצה.
Someone should call Mrs. Garza at the club, tell her she can go home if she wants.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 144. מדויק: 144. זמן שחלף: 150 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo