הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ים של צבע לבן" לאנגלית

ים של צבע לבן

תוצאות נוספות

נשים שכבה של צבע לבן על הכול...
We'll just put a coat of white paint over all of it...
עכשיו, גברת קובינגטון, כמה ליטרים של צבע לבן?
Now, Ms. Covington, how many gallons of white paint?
המדווחת משאירה שביל של צבע לבן שיוצא מתא המטען.
P. R. is leaving a trail of white paint coming from the trunk.
גברת קובינגטון, כמה ליטרים של צבע לבן נמכרים לדעתך בארה"ב בכל שנה?
How many gallons, Ms. Covington, of white paint do you think are sold in the United States each year?
קניתי ארבע פחיות של צבע לבן ואחת של פוקסיה למשקופים.
I got four cans of cottage white and one can of fuchsia for the trim.
במצב של צבע ספוט, באפשרותך לקבל רק צבע הדרגתי שמורכב מהצבע הבסיסי שלך בתוספת צבע לבן. אם ציינת שני צבעים הדרגתיים, Publisher יישנה באופן אוטומטי את הצבע השני ללבן, וישתמש בצבע הבסיסי כצבע ההדרגתי שלך.
In spot color mode, you can have only a gradient composed of your base color plus white. If you specified two gradient colors, Publisher automatically changes the second color to white, and uses the base color as your gradient color.
אני חוזרת, תחפשו צבע לבן צפונית לשדרת פרננדו.
I repeat, look for white paint along northbound Fernando Boulevard.
מקליפת השבלולים הזאת עושים צבע לבן.
They make white paint from these mussels.
כולן עם אותו צבע לבן שאנחנו מחפשים.
All of them with the same white paint we're looking for.
אדומה פתוחה בכביש 60 לרוצח הזה יש כתם צבע לבן
The order suspect is white mail, last seen driving a read BMW convertible, allong Interstate 60.
אין עכשיו, אבל זה רק צבע לבן.
Well, none right now, but that's just white paint.
מרוח צבע לבן כולו - .תקעת לו גרזן בגב.
Stuck a hatchet in his spine. I don't remember doing such a thing.
ערבוב כמויות שוות של אדום, כחול וירוק יפיק צבע לבן.
Adding equal parts of red, blue, and green light produces white.
אלך העירה להשיג עוד צבע לבן לכסות את שמי.
I'm going to go into town and get some more white paint to cover up my name.
אבא עומד למות וכל מה שאת חושבת עליו זה צבע לבן מלוכלך?
Dad is dying and the only thing you can think to talk about is alabaster paint and soft-shell crab?
לרוצח יש כתם צבע לבן מרוח על דלת תא המטען.
This vehicle has a white pains, splattered on the trunk lid.
צבע לבן-צהוב רגיל של נרות, ג"ק?
זה ים של חיוכים שבו נשמח לטבוע
It's a sea of smiles In which we'd be glad to drown
הוא הגרגר המיקרוסקופי של צבע בתמונה גדולה אני ציור.
He is the microscopic speck of paint in a big picture I'm painting.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 612. מדויק: 1. זמן שחלף: 195 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo