הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ימינה או שמאלה" לאנגלית

חפש את ימינה או שמאלה ב: הגדרה מילים נרדפות
right or left
left or right

הצעות

גררו את המצביע ימינה או שמאלה לסיבוב.
Drag the mouse pointer right or left to turn.
אתם אומרים לכל יחידה אם היא צריכה להסתובב ימינה או שמאלה.
You're telling each unit if it should turn right or left.
לאיפה עכשיו, ימינה או שמאלה!
Which way do I go now, left or right?
לא נראים חצי-גרועים ימינה או שמאלה, ארני.
Don't look half-bad left or right, Ernie.
טוב אז, ימינה או שמאלה?
OK. So, left or right?
לסובב את זה ימינה או שמאלה?
Shall I twist it right or left?
הן הולכות ימינה או שמאלה לא, אנחנו פשוט משחקות הגנתי.
They go left or right? No, we just play defense.
דבר שגורם הגה ללכת ימינה או שמאלה...
The thing that makes the rudder go left or right.
אני לא יודע אם לפנות ימינה או שׂמאלה.
I don't know if I should turn right or left.
לגלילה מהירה ברשימת מסגרות, השתמשו בלחצן הגלילה של העכבר (Windows) או לחצו על לחצני החצים ימינה או שמאלה שמתחת לאזור התצוגה המקדימה הגדולה.
To quickly scroll through frames, use the mouse scroll wheel (Windows) or click the Right or Left Arrow buttons below the large preview area.
האגף המערבי, ימינה או שמאלה?
West Wing, right or left?
אוקיי, אני יכול ללכת ימינה או שמאלה.
Okay, I can go right or left.
ימינה או שמאלה, מר סטימפסון?
Left or right, Mr Stimpson?
מורדור, גנדלף, האם זה ימינה או שמאלה?
Mordor, Gandalf, is it Left or right?
מה את אומרת, ימינה או שמאלה?
What do you say... right or left?
בשעת יצירה ועריכה של קוד בתצוגת Code או במפקח הקוד, ניתן לשנות את רמת ההזחה של קטע קוד או שורת קוד נבחרים ולהזיז אותם ימינה או שמאלה בטאב אחד.
As you write and edit code in Code view or the Code inspector, you can change the indentation level of a selected block or line of code, shifting it right or left by one tab.
זהו מתקן קטן שיש באופנועים, שעוזר לאופנוען כשהוא רוצה לפנות ימינה או שמאלה.
It's a small device found in a motorcycle, and it helps motorists when they want to turn right or left.
כך שכל שרשרת, או כל אלמנט, רוצה להסתובב ימינה או שמאלה.
So each chain, or each element, wants to turn right or left.
תגיד לי אתה, ואני לסחוב ימינה או שמאלה בשבילך, בסדר?
You tell me, and I will swipe right or left for you, okay?
אני מתכוון, מה שיש במעטפה הזאת הולך לקבוע אם אני הולך ימינה או שמאלה.
I mean, whatever's in this envelope is going to determine whether I go right or left.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 75. מדויק: 75. זמן שחלף: 152 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo