הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ימי ביניים" לאנגלית

חפש את ימי ביניים ב: הגדרה מילים נרדפות
האם זה לא ימי ביניים קצת?
Isn't that a bit middle ages?
ראוותנות עם חרב יצאה מהאופנה מאז ימי הביניים.
Dashing about with a cutlass has been out of fashion since the Middle Ages.
כמות הרציחות באירופה ירדה פי -30 מאז ימי הביניים.
The murder rate in Europe has dropped by a factor of 30 since the Middle Ages.
אתה אוהב את ימי הביניים, נכון?
You love the Middle Ages, don't you?
במהלך ימי הביניים האדמה היתה כבושה על ידי פרסים, טטרים, טורקים ו סלג'וקים.
During the middle ages our land was occupied by... Persians, Tatars, Turks and Seldschuks.
בתקופת ימי הביניים באירופה, הרפואה בתקופה הרומית לא הייתה מפותחת.
IN EUROPE'S MIDDLE AGES, HEALING ARTS DEVELOPED DURING ROMAN TIMES ARE ALMOST FORGOTTEN
כי אתה יכול למכור אותי כמו שזה ימי הביניים?
That you can sell me like it's the middle ages?
תראו זה כל כך של ימי ביניים
Look! It's so medieval.
הקרבות של ימי ביניים האלה הם אחלה.
That medieval fight stuff is a blast.
הוריה של אלי, הם פרופסורים לספרות ימי ביניים באוניברסיטה, והם גם כתבו את ספר הלימוד שאנו משתמשים בו בסמסטר הזה, כשאנו לומדים על המלך ארתור וחצרו.
Allie's parents are professors of medieval literature at the university, and they also wrote the textbook we'll be using this semester, when we learn about King Arthur and his court.
כפי שאמרתי, אלה היו ימי הביניים.
Like I said, it was the Dark Ages.
רוצה ללכת לחדר אחסון של ימי הביניים?
You want to go to the medieval storage room?
הכול שם מתקופת ימי הביניים, המחרשה...
There, everything is medieval, the plow, all...
אהיה כמו איל ניגוח של ימי הביניים.
I'd be like a medieval battering ram.
סביבו יש שוק שמתקיים כאן מאז ימי הביניים.
Around it, a market that has been held here since medieval times.
ימי הביניים היו תקופה ממש מהנה.
The dark ages were actually fun times.
מרגיש כמו נפח ימי הביניים מסתכל טסלה.
Feel like a Dark Ages blacksmith looking at a Tesla.
הוא היה האלכימאי הגדול ביותר של ימי הביניים.
He was the greatest alchemist of the middle ages.
ובכן, כמעט סיימתי עם תקופת-הקדמונים, ימי הביניים.
Well, I've almost finished with antiquity, the Middle Ages.
מה זה כאן, ימי הביניים?
What is this, the Middle Ages?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 333. מדויק: 333. זמן שחלף: 127 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo