הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יסירו את זה" לאנגלית

אפשר לדאוג שהם יסירו את זה?
Can we get 'em to take it down?
השנים, יסירו את זה מעליו.
The years will strip it off.
אך אם הם יסירו את זה בחוסר זהירות, כנראה להגיע לאותה תוצאה.
But if they remove it carelessly, they could have the same result.
אך אם הם יסירו את זה בחוסר.
But if they remove it carelessly, they could have the same result.

תוצאות נוספות

מה אם יסירו לי את זה ואז אגלה שזה היה אחראי לכל הרעיונות הכי טובים שלי?
What if I had it cut off, then found it was responsible for all my best ideas?
לחכות עד שקנזי ובו יסירו את הקללה.
Wait 'til Kenzi and Bo remove this curse.
הם יסירו את הקסדות ברגע שתהיה עסקה.
They'll take the helmets off once a deal is in place.
חששתי שהם יסירו את נעלי ויצבעו את ציפורני רגלי.
I thought they were going to tear off my shoes and paint my toenails.
אולי יסירו את האזיק שלי מוקדם יותר משחשבתי.
Maybe I'll get my anklet off sooner than I thought.
לאחר מכן אנחנו מקווים שהטוקרה יסירו את השיתופן ויצילו את שרה.
Then we hope the Tok'ra can safely remove the symbiote and save Sarah.
הגיעה הזמן שאדוני הבובות של שירותי המזון יסירו את הבורות והעוולות מהתפריט.
It's high time the food service puppet masters took ignorance and injustice off the menu.
זה מה שהמבוגרים אמרו לך -,אך כשהם יסירו את הננוציטים
(O'Neill) That's what the adults told you.
אבל הם יסירו את החלקיקים הזרים מבלי לגרום להרעלה תת-אטומית?
But will they remove the exotic particles without causing any subatomic toxicity?
אבל הם יסירו את החלקיקים הזרים מבלי לגרום להרעלה תת-אטומית
But will they remove the exotic particles
אינטרפול יסירו את הגופה לפני שאוכל לקבל משהו.
Interpol removed the bodies before I could get anything.
עדיין אין לנו פרטים על האיום עצמו או מתי יסירו את הסגר.
No details yet on the nature of this threat or when the lock down might be lifted.
זו טכנולוגיה מדהימה אז ברגע שהם יסירו את הדבר, הזה מהרגל שלי
So as soon as they remove this thing from my foot, my bones just go back to normal?
הבעיה היא שייתכן שלא ישאר מספיק לב להחזיר אחרי שהם יסירו את הגידול.
The problem is, there might not be enough heart left once they remove all of the tumor.
שכתבתי מחדש את הקוד של הננו-רובוטים אבל הם יסירו את החלקיקים הזרים?
I've rewritten the code for the nanobots.
שהם יסירו את כל ההאשמות נגדך אם תעזור להם לפתור את המקרה הזה.
That they'll drop all charges against you if you come in and help them solve this.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 53. מדויק: 4. זמן שחלף: 751 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo