הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יעיל" לאנגלית

ראה גם: מאוד יעיל
חפש את יעיל ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

יעיל להפחתת רעשים ולהסרת תוכן לא רצוי מהתמונה
Effective for noise reduction and removal of unwanted content from the image
האם אתה מאמין שהאב-טיפוס יהיה יעיל נגדו?
Do you believe this prototype weapon will be effective against it?
חומרים קלים ותכנון תרמי יעיל מספקים איזון אידיאלי של עמידות וביצועים במחשבים הניידים של Dell.
Lightweight engineered materials and efficient thermal design provide an ideal balance of sturdiness and performance in all Dell notebooks.
זיווג של שני התקני PowerVault DL2000 באתרים מבוזרים מבחינה גיאוגרפית מספק שכפול יעיל של גיבויים ללא כפילויות.
Pairing two PowerVault DL2000 devices across geographically distributed sites delivers efficient replication of deduplicated backups.
שוב, זה יעיל לעשות אנלוגיה לקריאה וכתיבה.
Again, it's useful to make an analogy to reading and writing.
אני האדם הכי יעיל בעיירה הזו.
I'm about the most useful person in this town.
דפי Premier הם פורטל הגדרת התצורה המותאמת אישית וההזמנה שלך, המספק לך תהליך הזמנה יעיל ותמחור מיוחד.
Premier Pages are your personalized configuration and ordering portal, offering the most efficient ordering process and special pricing.
מגדיר תצורת השרת המאוחד של Dell מספק נקודת גישה יחידה לניהול תשתיות מאובטח, יעיל וידידותי למשתמש.
The Dell Unified Server Configurator delivers a single access point for secure, efficient and user-friendly infrastructure management.
הקצאת משאבים דינמית המובנית בכל מערכת מרכז אחסון של Dell Compellent, מספקת ניצול יעיל של אמצעי האחסון.
Built into every Dell Compellent Storage Center system, thin provisioning delivers efficient storage utilization.
פתרון המחשב השולחני הגמיש מדגם OptiPlex 790 תוכנן כך שיספק ביצועים מתקדמים ושיתוף פעולה יעיל.
The OptiPlex 790 flexible desktop solution is designed for advanced performance and efficient col-laboration.
אני בטוח שזה יהיה יעיל מאד...
Well, I'm sure that will be very effective...
חשבתי שאני יכול להיות יותר יעיל בהגנה.
I was thinking, maybe I can be more useful on defense.
החשוד הזה יעיל מדי מכדי לפקשש.
This unsub's way too efficient just to be starting out.
יעיל מאוד כשצריך להיפטר מטפילים כמו תולעים.
They can be very effective in getting rid of parasites like worms.
וכדי להיות יעיל אתה צריך להשתלב.
And to be effective, you need to blend in.
עם חבר וכפית, הכי יעיל.
With a friend and a spoon, the most efficient.
אוכל ללמוד איך להיות יעיל מול מושבעים.
I can learn how to be effective in front of juries.
דוחות לא נראים כמו שימוש יעיל בזמני.
Reports don't seem like an efficient use of my time.
האגודה לקידום כלי-נשק ואימון יעיל לצעירים.
the Society for the Advancement of Firearms and Effective Training for Youth.
אני חושב שתגלה שזהו סידור יעיל.
I think you'll find it's a useful arrangement.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3290. מדויק: 3290. זמן שחלף: 170 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo