הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יציב" לאנגלית

ראה גם: לא יציב
חפש את יציב ב: הגדרה מילים נרדפות
stable
solid
firm
sturdy
wobbly
unbalanced
poised
strong
rocky
steadier
fixed
steady posture stabilized
holding
sound

הצעות

מצבו יציב ו הם לדווח לנו.
His condition is stable and they'll keep us informed.
יציב, קפטן תכנני מסלול אל נקודת ההעלמות
Stable, Captain. Plot a course for the Vanishing Point.
Dell מציעה גישה יעילה לבניית בסיס אחסון יציב שיוכל:
Dell offers an efficient approach to building a solid storage foundation that can:
מרכז הנתונים של Dell Compellent מהווה יסוד יציב לאחסון רשת גמיש המאפשר לך להשתפר ולהתרחב עם המשכיות עסקית דינמית.
Dell Compellent Storage Center forms a solid foundation for flexible grid storage, allowing you to scale up and out with dynamic business continuity.
שים לב שאתה מפעיל לחץ יציב על הגולגולת.
Make sure you keep a firm pressure on the cranium.
קרינת התת-חלל מהפיצוצים מקשה ליצור שדה על-חלל יציב.
Subspace radiation from the explosions is making it difficult to create a stable warp field.
הוא במצב קשה אך יציב כרגע.
He's in serious yet stable condition at this time.
הנהג של הרכב האחר במצב יציב.
The driver of the other vehicle is in stable condition.
נצטרך להזיז את החולים שבמצב יציב קודם.
We will have to move the patients in stable condition first.
לפני האפוקליפסה גן-עדן אולי היה מושחת, אך יציב.
Before the apocalypse, heaven may have been corrupt, but it was stable.
המעריצים התקשו בחוף שלהם ונכשלו בבניית מחסה יציב.
Jeff: The fans struggled on their beach and failed to build a solid shelter.
אל תדאג, זה יציב בצורה הזאת
Don't worry, it's stable in this form.
תקבלו הודעה כאשר הוא במצב יציב.
You'll be notified when she's in stable condition.
הניתוח של ג'ים הצליח והוא במצב יציב.
jim's surgery was successful, and he's in stable condition.
את באמת חושבת שאפשרי להקרין שדה כח הולוגראפי יציב?
Do you really think it's possible to project a stable holographic force field?
לפי בית-החולים אמנדה מאדסן במצב יציב ומקבלת מבקרים.
According to the hospital, Amanda's in stable condition and taking visitors.
והמשקל חייב להישאר יציב או הפצצה...
And the weight must remain stable or the bomb will...
הייתי צריך לוודא אשתו של החולה יציב.
I had to make sure the patient's wife is stable.
ככל שאתה מתבגר אתה נהיה יציב יותר.
As you get older, you become more stable.
אז שיעור הגירושים באמריקה יציב כרגע, ולמעשה מתחיל לרדת.
So the divorce rate right now is stable in America, and it's actually beginning to decline.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4603. מדויק: 4603. זמן שחלף: 161 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo