הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יציבות" לאנגלית

stability
steady stable
balance
poise
footing
instability destabilizing
destabilize
consistency
solid
destabilized

הצעות

60
29
OptiPlex 740 ממשיך לספק שילוב בין יציבות, ביצועים ותמורה.
The OptiPlex 740 continues to deliver a balance of stability, performance, and value.
Dell OptiPlex 740 הוא הבחירה הנכונה עבור לקוחות שברצונם לאזן בין יציבות תמונה לבין ביצועים של משתמש קצה.
The Dell OptiPlex 740 is the right choice for customers aiming to balance image stability and end-user performance.
אני מבטיח לך, רגלי-הים שלי די יציבות.
I assure you, my sea legs are quite steady.
מר כחול-זקן, שמור על יציבות!
Mr. Bluebeard, hold her steady!
OptiPlex מספק מחזורי חיים ארוכים של המערכת, מעברים מנוהלים ותמונות יציבות.
OptiPlex delivers long system lifecycles, managed transitions, and stable images.
איך יוצרים חברות יציבות, אריכות ימים.
How do we make stable societies? Longevity.
OptiPlex 740 מציע ביצועים עם צריכת אנרגיה חסכנית, יציבות ואפשרות בחירה והכל במחשב שולחני עסקי רגיל.
The OptiPlex 740 offers energy-efficient performance, stability and choice in a mainstream business desktop.
בצע האצת שעון במערכת שלך עם AMD OverDrive על-ידי שימוש בבדיקות CPU עם הליכי משנה מרובים כדי להבטיח יציבות כוללת של המערכת.
Overclock* your system with AMD OverDrive by using multi-threaded CPU tests to ensure overall system stability.
OptiPlex 580 מספק יציבות יוצאת דופן ושקט נפשי הודות למחזור חיים של 20 חודשים.
The OptiPlex 580 provides outstanding stability and peace-of-mind with a 20-month lifecycle.
אחרים דואגים אודות שלום ובטחון יציבות בעולם
Others worry about peace and security, stability in the world.
חשבנו שנוכל ליהנות מקצת יציבות כאן.
I thought we both could use a little stability around here.
המשפחה שלי מחפשת קצת יציבות עכשיו.
And frankly, my family's looking for a little stability right now.
ונוכל להציע לה יציבות רבה יותר.
And we'll be able to offer her more stability.
הם לא בחנו יציבות בפני רוחות?
Wouldn't they have already tested for stability in winds?
יציבות היא לא המילה שהייתי מתאר אותו.
Stability is not the first word I'd use to describe him.
בינתיים זה עלול להביא יציבות לאזור ובטחון עבורנו.
In the meantime, it might bring stability to the region and security for us.
רצינו לבדוק אם הן מעניקות לחיות יותר יציבות וכושר תמרון.
Well, we wanted to see if they allowed the animals to have greater stability and maneuverability.
מערכות OptiPlex מבוססות על יסודות של יציבות לטווח ארוך ומשתמשות בטכנולוגיה סטנדרטית כדי להאריך את מחזורי החיים ולסייע בביצוע מעברים מנוהלים.
OptiPlex systems are built on a foundation of long-term stability, using standardised technology to prolong lifecycles and aid managed transitions.
פלטפורמה מוכחת ואמינה המתוכננת עבור לקוחות המעוניינים לאזן בין יציבות, ביצועים ותמורה
A proven, reliable platform engineered for customers looking to balance stability, performance, and value
מעריכים יציבות של המוצר ומחזורי חיים ארוכים
See value in product stability and long life cycles
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1074. מדויק: 1074. זמן שחלף: 81 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo