הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יציבות" לאנגלית

stability
steady stable
balance
poise
footing
instability destabilizing
destabilize
consistency
solid
destabilized

הצעות

60
29
OptiPlex 740 ממשיך לספק שילוב בין יציבות, ביצועים ותמורה.
The OptiPlex 740 continues to deliver a balance of stability, performance, and value.
המשפחה שלי מחפשת קצת יציבות עכשיו.
And frankly, my family's looking for a little stability right now.
אני אגיד לו יציבות אבל לא?
I'll tell him steady but not egregious.
מר כחול-זקן, שמור על יציבות!
Mr. Bluebeard, hold her steady!
OptiPlex מספק מחזורי חיים ארוכים של המערכת, מעברים מנוהלים ותמונות יציבות.
OptiPlex delivers long system lifecycles, managed transitions, and stable images.
עכשיו הספינות שלנו יהיו יציבות כמו קרקע מוצקה.
Now our ships shall be stable as solid ground.
אחרים דואגים אודות שלום ובטחון יציבות בעולם
Others worry about peace and security, stability in the world.
חשבנו שנוכל ליהנות מקצת יציבות כאן.
I thought we both could use a little stability around here.
הם לא בחנו יציבות בפני רוחות?
Wouldn't they have already tested for stability in winds?
ונוכל להציע לה יציבות רבה יותר.
And we'll be able to offer her more stability.
OptiPlex 740 מציע ביצועים עם צריכת אנרגיה חסכנית, יציבות ואפשרות בחירה והכל במחשב שולחני עסקי רגיל.
The OptiPlex 740 offers energy-efficient performance, stability and choice in a mainstream business desktop.
Dell OptiPlex 740 הוא הבחירה הנכונה עבור לקוחות שברצונם לאזן בין יציבות תמונה לבין ביצועים של משתמש קצה.
The Dell OptiPlex 740 is the right choice for customers aiming to balance image stability and end-user performance.
OptiPlex 580 מספק יציבות יוצאת דופן ושקט נפשי הודות למחזור חיים של 20 חודשים.
The OptiPlex 580 provides outstanding stability and peace-of-mind with a 20-month lifecycle.
בצע האצת שעון במערכת שלך עם AMD OverDrive על-ידי שימוש בבדיקות CPU עם הליכי משנה מרובים כדי להבטיח יציבות כוללת של המערכת.
Overclock* your system with AMD OverDrive by using multi-threaded CPU tests to ensure overall system stability.
יציבות היא לא המילה שהייתי מתאר אותו.
Stability is not the first word I'd use to describe him.
בינתיים זה עלול להביא יציבות לאזור ובטחון עבורנו.
In the meantime, it might bring stability to the region and security for us.
הוא מציע יותר יציבות, ביטחון אנונימיות יותר מכל מטבע דיגיטלי בחוץ.
It offers more stability, security and anonymity than any digital currency out there.
מספקות יציבות, לעסקים, או צרכים אישיים.
Six degrees of convergence, providing stability for business or personal needs.
זו היתה דרך אכזרית ליצור יציבות בארצו שלו.
It was a ruthless way of creating stability in his own country.
אני מקווה שהחומרים המשמרים יוסיפו קצת יציבות לחיי.
I'm hoping the preservatives can add some stability to my life.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1056. מדויק: 1056. זמן שחלף: 139 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo