הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ירושה" לאנגלית

חפש את ירושה ב: הגדרה מילים נרדפות
inheritance
heirloom
legacy
succession
windfall
heritage
bequest
inherited inherit
inheriting
ניתן להפוך ירושה ללא זמינה רק עבור רמת SPWeb.
Inheritance can be disabled only for SPWeb level.
אני רוצה להותיר לך ולמשפחתך ירושה נכבדת.
I want to leave you and your family a worthy inheritance.
לפעמים, אני תולה על קסם, מזכרת ירושה משפחתית.
Sometimes, I hang onto a charm, a keepsake family heirloom.
ואני לא רציתי שלבני תהיה ירושה שאביו הוא רוצח.
and I did not want my son to have the legacy that his father was a murderer.
עבד מראש תכונות המועברות עקב ירושה או נמחקות מישויות יורשות חדשות
Preprocess attributes moving due to inheritance or being deleted from newly inheriting entities
עם הסיכון של להיות, חכמה מדי בשביל עצמי ירושה חברתית
With the risk of being too clever for myself, social inheritance is an irrefutable fact.
אלוהים העניק לנו, ארץ מובטחת ירושה עצומה.
God has given us a promised land, a great inheritance.
בכל מקרה, זכויות ירושה תקפות רק לקרובים מדרגה ראשונה.
Either way, rights of inheritance only apply to blood relatives.
אבי קיבלה ירושה, ודניס לחצה עליה להשתמש בה כמקדמה.
Abby had this inheritance, and Denise pressured her to use it as a down payment.
ומה אומר מונאקו החוק על מס ירושה?
And what does Monaco law say about inheritance tax?
זה ירושה הקסום שלי, לא?
It's my magical inheritance, isn't it?
מונח בסיס חייב להיות עם מצב ירושה מותאם אישית
A root term must have inheritance mode custom
שנה ירושה כדי לשנות ממקדים עבור מונח זה.
Change inheritance to modify refiners for this term.
ירושה היא חלק חשוב נוסף בתצוגה המדורגת.
Inheritance is another important part of the cascade.
אפשר להיקרא אדם שאינו ירושה בכונוו שק הכסף!
Can one who's deprived of his inheritance be called a bag of money?
היום, החורבות הללו הן ירושה של בני המאיה.
Today, these ruins are the inheritance of the Maya people
חטיפת ילד זה בד"כ סביב ירושה או קינאה.
Kidnapping of children is usually about inheritance or envy.
נראה שמר מצגר השאיר לך חתיכת ירושה.
Looks like Mr. Metzger left you quite the legacy there.
חשבתי שהיא אמורה לקבל ירושה גדולה מהסבתא שלה.
I thought she was supposed to receive a large inheritance from her grandmother.
סליחה שאני משאירה לך ירושה נוראה כל-כך.
My son, I'm sorry to leave you such an awful inheritance.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 673. מדויק: 673. זמן שחלף: 72 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo