הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ישרף" לאנגלית

burn
burned
burns down
be burnt
מפני שאני אוהבת אותך מספיק כדי שליבי ישרף.
Because I love you enough for my heart to burn.
תנו לכל מי שרוצה להתוודות על חטאיו ולקבל ולחבק את כנסיית האמת להמיר את דתו עכשיו או שלעולם ישרף בגהנום.
Let all those who wish to confess their evil ways, and to accept and embrace the true Church, convert now, or forever burn in hell.
אבל רובנו היינו רוצים שהוא ישרף עד היסוד.
But most of us would like it burned to the ground.
אני רוצה שכל בדל ישרף.
I want every tin burned.
להביא את הדברים שאליהם אני אתגעגע הכי הרבה אם ביתי ישרף?
Rank the stuff I'll miss the most... if my house burns down?
מצא ריקמה אפיתילית, שמציע שהאיש למי שאתה מסתכל תהיה בעלת חבל מאוד מטונף ישרף באחד מהידיים שלו.
Abby found epithelial tissue, which suggests that the man for whom you are looking will have a rather nasty rope burn on one of his hands.
אם זה ירוק, זה לא ישרף
If it's green, it won't burn.
הוא לא ישרף.
Won't burn.
שברכיו יתפצלו וגופו ישרף לאפר ושכל גפיו יקוצצו וייעשו על האש סר רובין האמיץ
To have his kneecaps split and his body burned away And his limbs all hacked and mangled Brave Sir Robin
אבל האוויר מסבינו ישרף ויטוהר.
But the airs near us will be burned clean.
אבי לא רצה שהוא ישרף לאפר.
Why? My father didn't want it incinerated.
אתה אומר שאף-אחד מהעצים האלו לא ישרף?
You're telling me none of these trees will burn?
אדוני, האורז, הוא ישרף לאפר!
Sir, the rice, it will be burnt to a cinder...
עד שהשמש תיפול מהשמים והרקיע ישרף בתבערה גדולה.
Until the sun falls from the sky and the heavens burn in conflagration.
אם המצב הזה ימשך טאיגון ישרף או יחנק למוות
If this situation keeps up, Taijun will either be burnt or choke to death!
חבל ישרף, כבל או שרשרת יחלשו וישברו.
Rope will combust, cable or chain could weaken and break.
אתה רוצה קצת קרח לפני שהמוח שלך ישרף?
Do you want some ice before your brain overheats?
אתה יכולה לדמיין לעצמך איך תרגישי אם הבית שלך ישרף?
Could you imagine what it would be like if your house burned down?
אמא אמרה שזה לא ישרף טעם בתחתית אם תערבבי את זה.
Mom said it won't toast at the bottom if you stir it.
לא כל כך קרוב, זה ישרף
Not so close, you'll burn it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 78. מדויק: 78. זמן שחלף: 124 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo