הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יש את האפשרות" לאנגלית

חפש את יש את האפשרות ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
have the opportunity
have the ability
have the option
there's the possibility
there is the possibility
לנו יש את האפשרות לאלץ אותם
We have the opportunity to force their hand.
אמרתי, "חכה רגע, זה לא - ראיתי את סטפן הוקינג - האם לא לכל האנשים המשותקים יש את האפשרות לתקשר באמצעות מכשירים מסויימים?"
And I said, "Wait a second, isn't that - I've seen Stephen Hawking - don't all paralyzed people have the ability to communicate via these devices?"
שבנקודה כלשהי לך וללקוח שלך יש את האפשרות להתחיל לחשוב מה אתם הולכים להכניס לכלי הזה, העשייה, החזון.
At which point, you and your client have the ability to start considering what you're going to put inside that vessel, the agency, the vision.
מפתה, אבל האם לסטודנט הכי טוב יש את האפשרות להגיש מועמדות למלגת ארכיטקטורה של תומפסון-בירד
Tempting, but doesn't the top student have the option to submit for the Thompson-Bird Architecture scholarship?
לאורחים יש את האפשרות לנקות בעצמם את החדר.
Guests have the option of cleaning their own rooms.
לפחות לך יש את האפשרות.
At least you have the option.
משום שאני מאמין שלכל נשמה יש את האפשרות לגאולה.
It's because I believe every soul Has the possibility of salvation.
עכשיו לך יש את האפשרות להביא אותה לדין.
Now it is you who has a chance to bring her to justice.
יש את האפשרות של התערכות כירורגית תוך רחמית.
Well, you have the option of a surgical intervention in utero.
ובכן, יש את האפשרות של...
כמובן, תמיד יש את האפשרות שהרוחות הקדמונים באמת שולטים במה שקורה במקדש.
Of course, there's always the possibility that the ancestral Spirits really do control what happens in the shrine.
אני מתכוון, יש את האפשרות של מטרות אחרות באזור.
I mean, there's the possibility of other targets in the area.
עכשיו לך יש את האפשרות להביא אותה לדין.
Now you have the opportunity of doing his/her own justice.
אנחנו לא אומרים "עד מתי" בגלל שתמיד יש את האפשרות לעוד.
We don't say "when" because there's something irresistible about the possibility of more.
כל עוד הם מחפשים את האדם הלא נכון, יש את האפשרות שמישהו אחר ימות.
As long as they're looking for the wrong man, there's a possibility somebody else might die.
אך לכל אחד מהם יש את האפשרות.
But you'll each have the chance.
מה זה זהו הסכם שלמר היתקליף יש את האפשרות הראשונה לרכוש כל קרקע או בניינים נוספים שתרצה למכור.
This is an agreement that Mr Heathcliff has the first option to purchase any more land and buildings you may wish to sell.
לכל אדם יש את האפשרות לשנות את הדרך ואת מערכת היחסים הפנימית שלהם ואת הדיאלוג שלהם עם כסף.
Every person has the capability to change the way, their inner relationship and conversation with money.
יש את האפשרות הקטנה הזאת שעלתה, וחשבתי אולי, טוב...
Well, there is one thing.
התינוק שלנו לא נולד אפילו יש את האפשרות של.
We just saw him kicking on the ultrasound.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 34. מדויק: 34. זמן שחלף: 66 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo