הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "יתר על כן" לאנגלית

חפש את יתר על כן ב: הגדרה מילים נרדפות
יתר על כן, שהתכוונת להשתמש בידע זה לבנות צבא.
Furthermore, you intended to use this knowledge to build an army.
יתר על כן, כעת קל יותר מתמיד לנהל סביבות וירטואליות.
Furthermore, managing virtual environments is easier than ever.
יתר על כן, אנו לא נמכור את המידע שאנו אוספים הקשור לכלי התמיכה של Dell או נחשוף אותו בכל דרך אחרת למטרות שימוש מסחרי.
Moreover, we will not sell any information we collect in connection with the Dell support tools or otherwise disclose the information for commercial purposes.
יתר על כן, הודאתו עולה בקנה אחד עם הראיות הפיזיות.
Moreover, his confession is consistent with the physical evidence.
יתר על כן, השכר היה נמוך מדי.
Moreover, the salary was too low.
"יתר על כן, הצגתי אותה"
"Moreover, I introduced her!"
יתר על כן, זה באשמתך.
Moreover, it is your fault.
יתר על כן, היופי שלי מזכיר לי את הגברים.
Furthermore, my beauty reminds me of men.
יתר על כן, קבל עצתי וזכור שאנחנו אמורים להיות שותפים.
Furthermore, you'd be advised to remember that we've become partners.
יתר על כן, הוא אמר לי...
You did. Furthermore, he told me - You know what?
יתר על כן, ידידי היקר הסכם הוסאליות שנחתם על ידי הוולאכי עדיין בתוקף.
Moreover, my dear friend, the vassality agreement signed by the Wallachian is still valid.
יתר על כן יש רק שני סוגי רגשות שהאנושות חווה.
Furthermore, there are only two emotions that humankind experiences.
יתר על כן, אתה טועה בהערכת המצב.
Moreover, you misjudge the situation.
יתר על כן, היצור הזה, עם הקרניים וכנפי העטלף.
Furthermore, this creature, with the horns and the bat wings.
יתר על כן, קרוב חברתי או קשר אישי שנראה כמו להתפשר על הסודיות
Furthermore, close social or personal relationship will be seen as compromising the secrecy
יתר על כן, אני רופא שיש החובה להציל את חייהם היקרים האלה.
Furthermore, I am a doctor who has a duty to save those precious lives.
יתר על כן אתה נוהג בזמן שאני ישן.
Moreover You drive while I sleep.
יתר על כן, לסאו-סאו אין סיבה מוצדקת למלחמתו.
Moreover, Cao Cao has no justifiable reason for his war
יתר על כן, קולונל צ'יילדרס העיד כי מעולם אינו יורה באנשים לא-חמושים.
Furthermore, Colonel Childers testified... that he never shoots unarmed people.
יתר על כן, יש לי לאחרונה זמן לחשוב הרבה,
Furthermore, I have recently Time thinking a lot,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 168. מדויק: 168. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo