הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כְּתוּבִים" לאנגלית

are written
handwritten
are listed
Ketuvim
rewrites
well-written
הבן שלי והבת שלך כתובים בכוכבים.
My son and your daughter are written in the stars.
אנשים ששמותיהם כתובים ברשימות אלה מוכרזים כפורעי חוק.
The men whose names are written on these lists are declared outlaws.
אך הוא אמר שהוא יספק הסכמים כתובים בכתב-יד למטרת חוקיות.
But he did say that he would provide handwritten contracts for legal purposes.
מספרי הקילומטרים מהדו "חות כתובים פה.
The mileage numbers from the reports are listed here.
הכל מסתכם ברָצוֹן חָפְשִׁי ארו שהדברים כתובים בשבילנו?
That everything is free will or that things are written for us?
אני מאמין שדברים מסוימים כתובים בכוכבים.
I believe certain things are written in the stars.
הבעיה היא ששמות הלקוחות כתובים בסוג של קוד.
Problem is, the customers are written in some sort of code.
המערה שסיפרתי לך עליה, שהשמות שלנו כתובים בה
That cave I told you about, Where all the names are written?
כל הפרטים כתובים למטה הסתיר ממנו.
All details are written down and stashed away.
אני כבר מנסה להסתיר, עצרתי את נשימתנו לראות השמות שלנו כתובים...
I've been trying to hide, we held our breath To see our names are written...
אני גם מחפש ל כל פרצות אפשריות בדרך החוקים כתובים.
I'm also looking into any possible loopholes in the way the laws are written.
השמות שלנו היו כתובים בכדורים לבנים קטנים שהגרלת?
Are our names written on little white balls spinning in a cage?
אבל ראיתי כמה דברים מעניינים כתובים בתוך העדשות.
I saw some interesting things written on the inside of the lens.
כל האינדיקטורים החשובים כתובים בעצם, אם תתבונן היטב.
All of the important indicators are written in the bone if you look carefully.
אני משערת שזה עוד אחד מאותם כללים בלתי כתובים.
I guess that's another one of those unwritten rules.
והיום קיבלתי שני פתקים כתובים בכתב מאוד מוצפן
And today I got two notes Very cryptically drawn
ראיתי את המילים כתובים על הקיר.
I saw the words written on the wall.
הם כתובים בקטשופ אבן מלוכלכת, מים דולפים.
They're written in ketchup, dirty rock, leak water.
זה היה בימים ההם גיליתי הגורלות שלנו לא כתובים באבן.
It was in those days I discovered our destinies are not written in stone.
כולם ריקים, לא כתובים, ממתינים
They're blank, unwritten, waiting.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 250. מדויק: 250. זמן שחלף: 101 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo