הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: הודעה כתובה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כְּתוּבָה" לאנגלית

הצעות

הוא השאיר הודעה, אזהרה כתובה לדאלקים.
He left a message, a written warning for the Daleks.
הייתה כתובה מילה, בקופסת הגפרורים הזאת
Listen, there was a word written inside the matchbook.
אין גישה בזמן הלילה בלי הרשאה כתובה...
There's no nighttime access without written permission... from me.
טוב, מה בנוגע לזה שנשלח לה בקשה כתובה?
OK, how about we send her a written request?
בכל מקרה, אנחנו צריכים הצהרה כתובה שאומרת שהם מזוייפים.
Anyway, we just need a written statement saying they're fakes.
לא קיבלתי כל הוראה כתובה מהמזכיר.
I've received no written instructions from the secretary.
אני צריך המלצה כתובה מעמית בעבודה, ואני חשבתי...
I need a written recommendation from a colleague, and I was thinking...
הבחור מניו-אורלינס רוצה להראות לי הצעה כתובה.
To this fella from New Orleans wants to show me a written offer.
הקדשתי את כל כולי חיים למילה כתובה.
I've devoted my whole life to the written word.
מה ששכחת לעשות זה לנגן את המוזיקה כפי שהיא כתובה.
What you neglect to do is play the music as written.
לא כולנו התמחינו בבלשנות המשמעות היא, שכל שפה כתובה
It means that every written language is based on repetition.
עתירת כתובה רעה והיו הרבה טעויות...
The petition was written poorly and had many errors...
שטות מוחלטת כתובה עליי באופן קבוע.
I have absolute nonsense written on me permanently.
אחריות זו כתובה בבירור בחוקי המדינה.
This responsibility is clearly written by state statute.
שם היא היתה, כתובה על לוח זהב,
There it was, written upon a golden plate,
האם יש לנו הוכחה כתובה לכך שהילדים האלה נולדו בארצות הברית?
Do we have written proof that these kids were born in the United States of America?
אבל מסתבר שצריך להגיש תלונה כתובה לעיר ולא לזרוק פצצת אש.
But it turns out you're supposed to file a written complaint with the city and not throw a fire bomb.
אם היא כתובה ונמצאת עליך אתה תשים אותה בידי.
If it is written down and on your person, you will put it in my hand.
לחשוב שמילה אחת יכולה להיות כתובה ב -19 דרכים שונות!
To think that one character can be written 19 different ways!
בידי אני מחזיק הצהרה כתובה של מפקד משטרת הרכבת, קאלן בוהנון.
In my hand, A written statement by head of railroad police, Cullen bohannon.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 291. מדויק: 291. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo