הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כּוֹתְבוֹת" לאנגלית

write
writing
הן כותבות מכתבים, צופות בטלווזיה או משחקות קלפים.
They write letters, watch television or play cards.
הן כותבות יותר על נשים מאשר גברים.
They write better about women than men do.
גרייס אמרה שאתן כותבות תזה על ההומינידים המוקדמים?
Grace said you were writing a thesis on early hominoids?
את רואה אותן כותבות על הקירות, משחיתות שלטים בדרך.
You watch them writing on walls... defacing road signs.
ואז אתן כותבות את החרטות שלכן על הסרט הזה,
And then you write your regrets On this ribbon,
את רואה את הידיים שלך כותבות הפוך.
You watch your hands writing backwards.
אנחנו משתמשות בהרבה יותר כינויי גוף שאנחנו כותבות.
We use a lot more pronouns when we write.
אם בן הזוג שלהן פגע בהן הן כותבות.
If their sweetheart's done 'em wrong, they write.
אני אוהבת סופרות הן כותבות יותר על נשים.
They write better about women than men do.
ראיתי מה הן כותבות כמה רעות הן יכולות להיות למישהו.
I see what they write, how bad they want to be with someone.
כמה נשים כותבות את זה: "לוקח הרבה זמן..."
Couple of ladies writing that down, "Takes a long time..."
רגע, רגע, אז פתאום, שתיכן כותבות את המוזיקה לתחרות האיזורית אין סיכוי.?
Wait, wait, so suddenly, you two are writing the music for Regionals?
מה אם האנשים יגלו מה אנו כותבות, יבינו שנייסויל היא בעצם ג'קסון, יבינו מי הוא מי?
What if people ind out what we writing, figure out Niceville really Jackson, figure out who who?
מה הייתן כותבות לאדם זר?
What would you write to a total stranger?
עכשיו, פלנטות כותבות מכתבים?
Now, do planets write letters?
הוא ראה אותנו כותבות את הצעת-המחיר שלנו!
He saw us writing ours!
כתבות לא כותבות את עצמן!
Stories don't write themselves, Lane!
ואז אתן כותבות את החרטות שלכן, על הסרט הזה אתן קושרות את זה לתורן ומסתכלות עליהן שטות.
And then you write your regrets on this ribbon, tie them to the stern and watch as they sail away.
האם בנות כותבות אליו - כולם כותבים לו
ls it girls who write to him? -Everyone writes to him.
זה בגלל שהן כותבות כל כך הרבה שיקים.
You know, because they write out so many checks.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 65. מדויק: 65. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo