הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: כבר זמן
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כבר" לאנגלית

הצעות

שדה singleton שצוין כבר קיים באוסף ואין אפשרות להוסיף אותו.
The specified singleton field already exists in the collection and cannot be added.
ה - ActionItem כבר תוזמן לביצוע שעדיין לא הושלם.
The ActionItem was already scheduled for execution that hasn't been completed yet.
פקד מקור נתונים שתפקידו הוגדר כספק או ProviderConsumer כבר רשום.
A data source control with the role set to Provider or ProviderConsumer is already registered.
הצעות המחיר של Compellent כבר קיימות בפתרון הנוכחי.
Compellent Quote(s) already exist in the current solution.
שגיאה פנימית: קריאה חוסמת של Winsock מתבצעת כבר.
Internal error: a blocking Winsock call is already in progress.
דוח PivotTable בשם זה קיים כבר בגליון היעד.
A PivotTable report with that name already exists on the destination sheet.
חשבון SharePoint Workspace עם השם שלך נוצר כבר בהתקן אחר.
A SharePoint Workspace account with your name has already been created on another device.
Office מותקן כבר, לחץ כאן כדי להתחיל.
Office is already installed, click here to get started.
זה כבר מתרחש, אתה כבר מעורב
It's already happening, and we're already involved.
אולי כי היא כבר הזדווגה והיא כבר בהריון.
It may be that she's already mated, and is already pregnant.
גירסה זהה של Silverlight כבר מותקנת.
The same version of Silverlight is already installed.
גרסת Skype העדכנית ביותר כבר מותקנת במחשב.
You already have the latest version of Skype installed.
גירסה קודמת של Exchange Server כבר מותקנת במחשב זה.
A previous version of Exchange Server is already installed on this machine.
EntitySet כבר נטען ולא ניתן לשנות את המקור.
The EntitySet is already loaded and the source cannot be changed.
כבר נשלח מענה מרכיב RequestContext זה.
A reply has already been sent from this RequestContext.
הביצוע של InstancePersistenceCommand הופרע מאחר שמפתח המופע כבר הושלם.
The execution of an InstancePersistenceCommand was interrupted because the instance key has already been completed.
אובייקט SqlCommand זה כבר משויך לאובייקט SqlDependency אחר.
This SqlCommand object is already associated with another SqlDependency object.
Command כבר משויכת לאובייקט תלות אחר. אין אפשרות להחליף.
Command is already associated with another dependency object. Can not overwrite.
במסמך כבר יש צומת 'XmlDeclaration'.
This document already has an 'XmlDeclaration' node.
החשבון שהזנת נוסף כבר ל - Mail.
The account you entered is already added to Mail.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 182008. מדויק: 182008. זמן שחלף: 327 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo