הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדור הרגעה" לאנגלית

חפש את כדור הרגעה ב: הגדרה מילים נרדפות
tranquilizer
chill pill
sedative
tranquillizer
tranquiliser
a Xanax
Valium
valium for
נתתי לה כדור הרגעה סוס.
ADRIAN: I gave her a horse tranquilizer.
זה היה כדור הרגעה בעלי חיים.
It was an animal tranquilizer.
וגם אם מישהו ישחיל כדור הרגעה למשקה הקולקטיבי שלהם, עדיין לא תוכל לפי החוק לעבוד במשך השנתיים הבאות.
And even if someone slipped a chill pill into their collective drink, you would still be legally unable to work for the next two years.
או שאני יכולה לקחת מבאש כדור הרגעה.
Or I could take one of Bash's Quaaludes.
הרופא אמר לי לתת לו חצי כדור הרגעה
The doctor told me, "Give him half a Xanax."
אתה אולי רוצה לקחת כדור הרגעה, בסדר?
You might want to take a chill pill, all right?
זה כדור הרגעה, בסביבה כבר שנים.
It's a tranquilizer, been around for years.
אתה לא יכול לתת לו כדור הרגעה?
Can't you give him a sedative?
אף אחד שנוסע איתי לא לוקח כדור הרגעה עד שנגיע.
Nobody traveling with me takes a tranquilizer till we've arrived.
אתה צריך לקחת כדור הרגעה, חבר.
You need to take a chill pill, mate.
אתה מוזרק עצמך עם כדור הרגעה בתקווה לעצור את ההרג.
You injected yourself with the tranquillizer hoping to stop the killings.
טוד לוקח כדור הרגעה גם כשהוא מאבד עדשת מגע.
Todd has to pop a Xanax when he loses a contact lens.
אימא שלי אומרת שאולי כדאי שאני אקח כדור הרגעה.
My mom says maybe I should take a sedative,
נתנו לה כדור הרגעה אתמול בערב, והיום היא הרבה יותר רגועה.
We gave her a sedative last night, and today she's much calmer.
אני חושב שזה צריך כדור הרגעה.
I think it needs a Valium.
היה זה יותר כמו כדור הרגעה.
That was more like a tranquilizer.
לקחתי כדור הרגעה להרפות את הפנים ואני מכיר כל סימן שהיא מכירה.
I took a sedative to relax my face, and I know every word she listens for.
אם אתה משחק אתה מתנדב לקחת כדור הרגעה.
If you play the games, you're voluntarily taking a tranquillizer.
אני לא רוצה כדור הרגעה?.
I don't want any diazepam.
הרופא יוסיף לו כדור הרגעה, בשביל למנוע את הפרכוסים האלה.
The doctor will give him a sedative to prevent these seizures.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 89. מדויק: 89. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo