הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי" לאנגלית

הצעות

3399
2899
2635
2496
OneNote זקוק לסיסמה כדי לסנכרן כמה מהמחברות שלך. לחץ כאן כדי להציג את רשימת המקטעים והמחברות הדורשים סיסמה.
OneNote needs a password to sync some of your notebooks. Click here to see the list of sections and notebooks that require passwords.
לחץ פעמיים על הודעה זו כדי לעבור לאתר Office Online כדי לנהל את לוחות השנה שלך שפורסמו.
Double-click this message to go to the Office Online website to manage your published calendars.
כדי להמשיך להשתמש במנוי CRM Online שלך, לחץ על לחצן זה כדי להציג את ההצעות שבאפשרותך להפעיל.
To continue using your CRM Online subscription, click this button to view the offers you can activate.
ניתן גם להקיש Shift תוך כדי הגרירה כדי להגביל את העצם לרוחבו המקורי.
You can also hold down Shift to constrain the object to its original width.
הזן את הגדרות SQL Server והגדרות החיבור כדי ליצור מסד נתונים של תצורה או כדי להתחבר אליו.
Enter the SQL Server and connection settings to create or connect to a configuration database.
להלן דוח שגיאות שבאפשרותך לשלוח כדי לסייע לנו לשפר את Exchange ActiveSync.
You can send us the error report below to help us improve Exchange ActiveSync.
עליך להתקין עדכון של Lync כדי להצטרף לפגישה.
You need to install a Lync update to join the meeting.
נא היכנס כמנהל כדי לתקן את Internet Explorer.
Please log in as an Administrator to repair Internet Explorer.
השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לייבא רשימת משימות מאתר SharePoint.
Use this dialog to import a tasks list from a SharePoint site.
לקוח ההכרזה חייב להיות במצב Created כדי להגדיר מאפיין זה.
The announcement client must be in the 'Created' state to set this property.
יש לספק XmlSchemaSet כדי לאמת את המסמך.
An XmlSchemaSet must be provided to validate the document.
XmlReader שהועבר כדי לבנות XmlValidatingReaderImpl חייב להיות מופע של System.Xml.XmlTextReader.
The XmlReader passed in to construct this XmlValidatingReaderImpl must be an instance of a System.Xml.XmlTextReader.
באפשרותך גם להקיש Alt וללחוץ על מילה כדי להתחיל בחיפוש.
You can also press ALT and click a word to start a search.
לאחר התקנת Lync Attendee, רענן דף זה כדי להצטרף לפגישה.
After Lync Attendee is installed, refresh this page to join the meeting.
החשבון שבו השתמשת כדי להיכנס לא הוקצה עבור שירותי Lync.
The account you used to sign in is not provisioned for Lync services.
השתמש באפשרויות אלה כדי לציין את אתר SharePoint ממנו תקבל נתונים.
Use these options to specify the SharePoint site from which you receive data.
עליך להיכנס באמצעות חשבון Windows כדי להתקין את Exchange.
You must log on using a Windows account to install Exchange.
הצג תרשימים מרובים בתצוגת PivotChart כדי לאפשר השוואות נתונים נוחות.
Display multiple charts in a PivotChart view to allow easy comparisons of data.
כדי להציג את ההודעה במכשיר Android...
To view the message on an Android device...
שירות Windows Installer תקוע ודורש אתחול מחדש כדי להמשיך.
The Windows Installer service is hung and requires a reboot in order to continue.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 244857. מדויק: 244857. זמן שחלף: 782 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo