הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי לבדוק מה קורה" לאנגלית

חפש את כדי לבדוק מה קורה ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to check in on
to check up on
to check on you
מישהו ששלח אביה כדי לבדוק מה קורה לה.
Someone sent by her father to check in on her.
מה אם הוא קורא בחזרה כדי לבדוק מה קורה דברים?
What if he calls back to check in on things?
אתה בא כל הדרך לקולורדו ספרינגס כדי לבדוק מה קורה איתי?
You come all the way to Colorado Springs to check up on me.
נדמה שהסוכן ריס נשלח הנה כדי לבדוק מה קורה איתנו.
It seems Agent Reese was sent down here to check up on us.
ניכנסתי כדי לבדוק מה קורה.
I just stopped by to check on you.
פוצ"י, אני אחזור בבוקר רק כדי לבדוק מה קורה איתך.
Puchi, I... be back in the morning just to check up on you.
אז הלכתי לבית החולים כדי לבדוק מה קורה להם ויש לי חבושה, ובאתי ישר בחזרה כאן כדי לספר לכם מה גיליתי.
So I went to the hospital to check in on them and I got bandaged up, and I came straight back here to tell you what I found out.
[פטפוט המשטרה לא ברור] כשסיימתי את המשמרת שלי, נסעתי ידי כדי לבדוק מה קורה דברים בדרכי הביתה,
[Indistinct police chatter] When I finished my shift, I drove by to check in on things on my way home, and I found Constable Sharma on the ground out cold.
הוא הגיע לילה אחד כדי לבדוק מה קורה.
He arrives late one night to see what's going on.
אני ניגשתי לשם כדי לבדוק מה קורה איתה, היא בוכה בהיסטריה.
I go down and check up on her, she's crying hysterically.
לביל יש שלושה ימים כדי לבדוק מה קורה, ואחר כך נתקדם.
Bill has three days to make it happen and then we're moving on.
בשם אלוהים, עליתי בחזרה לחדר שלי כדי לבדוק מה קורה איתה!
For Christ's sake, I went back up to my room to check on her!
אחזור בכל יום שני כדי לבדוק מה קורה עם כולכם,
I will be back every Monday to check on all of you.
אני באמת רוצה להגיע לבית החולים כדי לבדוק מה קורה איתו אם זה בסדר.
I'd really like to get to the hospital to check on him if that's all right.
ירה אל תוך המבנה, ונכנס כדי לבדוק מה קורה.
So he threw in a grenade, sprayed the room.
אולי אני פה כדי לבדוק מה קורה איתך.
Maybe I'm out here looking after you.
ובכן, כשהגעתי לביתך, כדי לבדוק מה קורה איתך
When I... went already your house this morning check on you...
כדי לבדוק מה קורה איתה...
We'll be back in the morning to check on her.
כדי לבדוק מה קורה עם זה
כדי לבדוק מה קורה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 24. מדויק: 24. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo