הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי לבצע" לאנגלית

הצעות

עליו לקחת אותי להמונפטרה כדי לבצע את הפולחן
He has to take me to Hamunaptra to perform the ritual.
כדי לבצע זאת בנשף של הקפטן.
Mama... to perform it at the Captain's Ball.
אולי הוא מתכוון להשתמש בה כדי לבצע עוד רציחות.
Perhaps he intends to use it to commit more murders.
חשודים נוספים כל מתערבבים יחד מקל כדי לבצע את הפשע.
Additional suspects all mingling together makes it easier to commit the crime.
תמציאו איזה סיפור אסון שתרצו כדי לבצע זאת.
Spin whatever disaster story you need to get it done.
חייב להיות בהקשר של קריאה חזרה ל - LoadModule כדי לבצע את הפעולה המבוקשת.
Must be in context of LoadModule callback to perform requested operation.
מתרחש כאשר DataGridView משווה בין שני ערכי תאים כדי לבצע פעולת מיון.
Occurs when the DataGridView compares two cell values to perform a sort operation.
אפשר עריכה של הערכים ב - PivotTable כדי לבצע ניתוח 'מה-אם'.
Enable editing of the values in the PivotTable to perform what-if analysis.
אין לי כלים מתאימים כדי לבצע את הניתוח הזה.
I don't have the proper tools to perform this operation.
מר מודי כדי לבצע פעולות אלה?
Mr. Moody to perform these actions?
אני כאן כדי לבצע השתלת לב היום.
I'm here to perform a heart transplant today.
אדוני, לא כדי לבצע טקסים.
Sir, not to perform any rites.
חטפת את המטופל שלי כדי לבצע ניתוח שעלול להרוג אותו.
You hijacked my patient to perform a procedure that could kill him.
"כדי לבצע עבור החיילים האמריקאים בווייטנאם"
"to perform for the American troops in Vietnam."
שלחת לשם את ראיין כדי לבצע רצח.
You sent Ryan down there to commit a murder.
כדי לבצע מזמור טקס מתוך אמונה...
to perform a ritual chant in the belief...
הם התכנסו באותו ערב כדי לבצע פולחן.
They were getting together that night to perform a ritual.
אני צריך אותו כדי לבצע את ההעברה.
I'll need it to perform the transfer.
התקיימתי רק כדי לבצע" פעלולים עבורך, טורוולד.
I have existed merely to perform tricks for you, Torvald.
כמיליון וחצי אנשים, כדי לבצע את הפלישה
About a million and a half men to make that invasion,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1028. מדויק: 1028. זמן שחלף: 285 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo