הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי להוריד" לאנגלית

to bring
to download to lower to get
to take down
אנחנו עולים כרגע לשם כדי להוריד אותו למטה.
We're going up there right now to bring him down.
כדי להוריד את מחירי בתי המלון.
To bring the rents down in the hotels.
הפעל את כלי ההכנה של Search Server כדי להוריד ולהתקין רכיבי תוכנה ועדכוני תוכנה נדרשים ולהפוך אותם לזמינים.
Launch the Search Server Preparation Tool to download, install and enable required software components and updates.
בקרו ב - Adobe Exchange בכתובת כדי להוריד דוגמאות וכן אלפי תוספים והרחבות של מפתחי צד שלישי.
Visit the Adobe Exchange at to download samples as well as thousands of plug-ins and extensions from third-party developers.
מחמאה מפוקפקת כדי להוריד את הביטחון העצמי שלה.
The backhanded compliment to lower her self-esteem... a proven winner.
Acrobat מסנכרנת הערות במרווחי זמן קבועים כדי להוריד את כל השינויים האחרונים.
Acrobat synchronizes comments at regular intervals to download all the latest changes.
כדי להוריד ולהתקין את הגרסה הבטוחה העדכנית ביותר של Internet Explorer, לחץ על הלחצן קבל.
To download and install the latest secure version of Internet Explorer, click the Get It button.
כדי להוריד תמונות, תצטרך להתקין את הגירסה העדכנית ביותר של גלריית התמונות של Microsoft.
To download photos you'll need to install the latest version of Microsoft Photo Gallery.
כדי להוריד ולהתקין רכיב זה, הפעל את ההיפר-קישור שלעיל.
To download and install this component, follow the hyperlink above.
כדי להוריד את המכתב של Microsoft, המסופק בתבנית PDF ובאנגלית בלבד.
to download the Microsoft letter, which is provided in PDF format and only in English.
הלבלב שלכם מייצר אינסולין כדי להוריד אותה חזרה למטה, שזה טוב.
Your pancreas makes insulin to bring it back down, which is good.
אתה צריך מרחב גדול כדי להוריד אותם.
You need a wide spread To bring them down.
ברוך בואך! מסייע זה יסייע לך להגדיר את התכנית שבה OnTV תשתמש כדי להוריד את רישומי הטלוויזיה עבור המדינה שלך.
Welcome! This assistant will help you setup the program OnTV will use to download TV listings for your country.
כדי להוריד הערה זו בתבנית RTF.
to download this note in RTF format.
< לחץ על לחצן השאילתה כדי להוריד רשימה של תיקיות תואמות
< Click the query button to download a list of matching folders
בחר מתוך האפשרויות שלהלן כדי להוריד תוכנה למחשב.
Select from the options below to download software for your computer:
לחץ כאן כדי להוריד את מדריך המכירה של דגמי Vostro
Click here to download the Vostro Selling Guide
לחץ כאן כדי להוריד (באנגלית)
Click here to download (In English)
תוכנית ההתקנה תתחבר לאינטרנט כדי להוריד קבצי שפה.
Setup will connect to the Internet to download language files.
ל - SkyDrive Pro אין אפשרות ליצור קשר עם שרת SharePoint כדי להוריד רשימה או ספריה זו. נסה שוב לאחר שהקישוריות תשוחזר.
SkyDrive Pro cannot contact the SharePoint server to download this list or library. Please try again when connectivity is restored.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 464. מדויק: 464. זמן שחלף: 327 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo