הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי להוריד אותם" לאנגלית

to download them
to bring them down
to take them out
to take them down
to get them
לחץ כאן כדי להוריד אותם כעת.
Click here to download them now.
עמוד זה כולל מספר קבצים שנוספו אשר לא הורדו עדיין. כדי להוריד אותם, הקש על 'ביטול', הקש על כל קובץ שברצונך להוריד ולאחר מכן נסה שוב לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני.האם ברצונך לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני כפי שהיא?
This page has some inserted files that haven't been downloaded yet. To download them, tap Cancel, tap each file you want to download, and then try sending the email again.Do you want to send the email as is?
אתה צריך מרחב גדול כדי להוריד אותם.
You need a wide spread To bring them down.
מה החברה האלה רוצים הם רוצים את הרשות שלך להשתמש בכוח קטלני כדי להוריד אותם.
They want your permission to use lethal force to bring them down.
קנט מיד נכנס כדי להוריד אותם לפני שיכלו להגיע אלינו.
Kent made entry to take them out before they could get to the rest of us.
אין מקום נידח כדי להוריד אותם.
No place off the grid to take it down.
אני כאן כדי להוריד אותם למטה.
I'm in it to ride them down.
ובכן, אני בספק אם יש מספיק לחץ בעולם כדי להוריד אותם לטווח שלי.
Well, I doubt there's motivation enough in the world to get them into my range.
בפעם הבאה שהם פגעו בבנק, אנחנו שם כדי להוריד אותם.
The next time they hit a bank, we're there to take them down.
נאלצתי לבקש מדגלאס להשתמש, בהשפעתו הרבה בווייטהול כדי להוריד אותם מהגב שלך.
I had to ask Douglas to use his considerable influence in Whitehall to get them off your back.
כדי להוריד אותם מבפנים, אנחנו צריכים להיות בפנים.
To take them down from the inside, we need to be on the inside.
איך עשית כדי להוריד אותם - .תהיה בשקט.
How do you take them off?
כדי להוריד אותם.
כדי להוריד אותם מפלטוס ראש הממשלה רוצה לוודא
The Premier would like to ensure that Dr Paltos isn't unjustly troubled.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 14. מדויק: 14. זמן שחלף: 51 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo