הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי להילחם על" לאנגלית

חפש את כדי להילחם על ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to fight for
to fight over
כדי להילחם על שינוי לחיים טובים יותר!
To fight for change for a better life!
החלק אמר שזה לא היה פעם כדי להילחם על זה.
Some said that it was the time to fight for it.
תשאיר את זה לאנני ונעמי כדי למצוא דרכים חדשות כדי להילחם על בחור.
Leave it to Annie and Naomi to find new ways to fight over a guy.
כאשר אנשים טובים התאספו יחד כדי להילחם על מה שהיה נכון.
When good men banded together to fight for what was right.
האנשים האלה אמיצים מספיק כדי להילחם על מה שהם מאמינים, אפילו אם אתה לא.
These men are brave enough to fight for what they believe in, even if you aren't.
הלוחמים הטובים בעולם באים לתחרות שלו כדי להילחם על פרס המיליארד דולר.
The best fighters in the world come to this competition to fight for the 1 billion dollar first prize.
מצטער שאני לא שם כדי להילחם על המלכה שלנו.
Sorry I not there to fight for our queen.
אם הם יתקוממו, כדי להילחם על ביתם זה לא יהיה דומה לשדות הקרב שאתה מכיר.
If they rise to fight for their home, it will not resemble the fields of battle you know.
כדי להילחם על העיר הזאת, כדי להיות הסמל של התקווה שהחץ לא היה.
To fight for this city, To be the symbol of hope that the arrow never was.
"השארתי לך מתנה,"משהו שהכנתי בעבורך כדי להילחם על מה ששייך לך "ובעבור מה שאת יודעת עמוק בלבך שהוא צודק.
I have left you a gift, something I made for you to fight for what is yours, and for what you know in your heart is right.
כדי להילחם על החופש
To fight for freedom.
לפעמים, חישול משמעות יכול להעניק לכם את אוצר המלים הנחוץ לכם כדי להילחם על חירותכם העילאית.
And that's what they did. Sometimes, forging meaning can give you the vocabulary you need to fight for your ultimate freedom.
אתם חושבים שאנחנו יכולים למצוא זמן טוב יותר כדי להילחם על זה?
You guys think we can find a better time to fight about this?
אנחנו נישאר כדי להילחם על חיינו ולא תמיד עם האמת.
We will be left to fend for ourselves and not always with the truth.
אבל כשהוא התחיל, להכות את הילדים עזבתי והוצאתי כל שקל שהיה לי כדי להילחם על המשמורת.
But when he started on the kids, I left, and I have spent every dime I have fighting for custody.
כדי להילחם על החופש לאנשי דרום וייטנאם יש את.
The Americans went to distant countries.
אבל כשהוא התחיל להכות את הילדים, עזבתי והוצאתי כל שקל שהיה לי כדי להילחם על המשמורת.
But when he started on the kids, I left.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17. מדויק: 17. זמן שחלף: 70 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo