הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי להסתכל על" לאנגלית

חפש את כדי להסתכל על ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
אנחנו לוקחים אותם לגג כדי להסתכל על ההרים.
We're taking them to the roof to look at the mountains.
ממתי צריך רשות כדי להסתכל על הים?
Since when do you need permission to look at the ocean?
לא באתי כדי להסתכל על הבנות.
I didn't come to look at the girls.
גדול מדי כדי להסתכל על פריט אחד בכל פעם.
Too big to look at one item at a time.
עצרתי לרגע כדי להסתכל על בולע הלהבות.
I stopped for a minute to look at the fire-eater.
אל תסתובבי אחורה כדי להסתכל על קאנג קיונג-ג'ון.
Don't turn around to look at Kang Kyung Joon.
היא באה הנה כדי להסתכל על העיר.
She came here to look at the city.
מדוע הבאת אותנו לכאן כדי להסתכל על הציור?
Why have you brought us here to look at a painting?
אכלת מקרל כדי להסתכל על העצמות?
You eat mackerel to look at the bones?
הוא גרר אותי לגן החיות כדי להסתכל על נמרים.
Dragging me to the zoo to look at tigers.
הייתי צריכה לחזור לעברי כדי להסתכל על עתידי.
I had to go back to my past to look at my future.
יש לנו זמן נושא רגיש ואנחנו צריכים אותך כדי להסתכל על ראיות מסוימות.
We have a time sensitive matter and we need you to look at some evidence.
כדי להסתכל על שני הצדדים של התיק, לראות אם ההרשעה שלך יש זכות.
To look at both sides of the case, see if your conviction has merit.
וזה מסביר מדוע סאם עסוקה מדי כדי להסתכל על התיק שלי.
Which explains why Sam is too busy to look at my file.
הלכנו לבית המשפט כדי להסתכל על המסמכים המיידים לתוואי המסילה.
I went to the courthouse to look at the right-of-way documents for the rail bed.
עברו כמה חודשים מאז שהייתי שם כדי להסתכל על בתי.
'It had been a few months since 'I'd been up there to look at my daughter.
תהיתי אם אוכל להשתמש בסיווג מדרגה 6 שלך כדי להסתכל על כמה קבצים.
I was wondering if I could use your level six clearance to look at some files.
כן, הוא צריך אנגיוגרפיה כדי להסתכל על מערכת כלי הדם בתוך מוחו.
Yes, he needs an angiogram to look at the vasculature inside his brain.
הבחור הזה עוצר ליד כל מראה כדי להסתכל על השיער שלו.
That guy has to stop at every mirror just to look at his hair.
מעולם לא עצרתי כדי להסתכל על החיים בדרך שהזקן החולה המטורף הזה עשה.
I never once stopped to look at life the way this crazy, sick old man did.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 66. מדויק: 66. זמן שחלף: 148 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo