הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי להעיד על" לאנגלית

חפש את כדי להעיד על ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to testify about
to testify on
to bear witness to
to vouch for
to testify to
שאיין ברנדו סובלת מבעיות נפשיות וגופניות ואינה יכולה לנסוע לכאן כדי להעיד על מה שהיא יודעת.
REPORTER: Cheyenne Brando is suffering from mental and physical problems and cannot travel here to testify about what she knows.
אחיה של קייסי, לי אנתוני עלה לדוכן כדי להעיד על אירועי, ליל ה -15 ביולי, 2008,בו דווחה היעדרותה של קיילי
Casey's brother, Lee Anthony, took the stand to testify about the events of the night of July 15, 2008, when Caylee was reported missing.
רבותי הסנטורים, אדון ניילור לא הגיע לכאן כדי להעיד על פעולותיה של האקדמיה לחקר הטבק.
Senators, Mr. Naylor is not here to testify on the goings-on of the Academy of Tobacco Studies.
בבדיקת המקרה בבית המשפט הנמוך, הם הביאו אושיות של עולם הגולף, כדי להעיד על העניין הזה ממש.
In the case, in the lower court, they brought in golfing greats to testify on this very issue.
העיניים שלך לא צריך כדי להעיד על כך.
Your eyes don't need to bear witness to this.
ישנה תנועה הבוקר על הקמינו, צליינים התאספו כדי להעיד על מצבו המדאיג של סופר ששכח איך...
There is traffic on the Camino today, pilgrims queuing up to bear witness to the anxious state of a writer who's forgotten how to...
כדי להעיד על מערכת-היחסים שלהם
To testify about their relationship.
הוא בחר בך כדי להעיד על התהילה שלו.
He has chosen you to bear witness to his glory.
ואולי תביא איתך עד כדי להעיד על האופי שלך.
And maybe bring a witness to vouch for your character.
היא הגיעה אליי בעצמה כדי להעיד על בעלה.
She came to me herself to testify for her husband.
רמי דנטון מתנדב כדי להעיד על דנבר, ממש עכשיו.
Remy Danton is volunteering to testify to Dunbar, right now.
כדי להעיד על כשירות של הלקוח שלך פייג':
to testify to your client's competency PAIGE:
אני שמח שאתה בסביבה כדי להעיד על האופי שלי, בכל זאת.
I'm glad you're around to vouch for my character, though.
ואתה יכול בבקשה להסביר לחבר המושבעים מדוע סגן ברילנד אינו כאן כדי להעיד על כך בעצמו?
And can you please explain to the jury why Lieutenant Breeland isn't here to testify to that himself?
מומחים אחדים גויסו כדי להעיד על הרעיעות המבנית של הבניין.
Several experts have been lined up to testify against the Bailey's structural integrity.
כדי להעיד על האמת.
To testify to truth.
אמרתי לך שקיבלת עסקה אבל אף-אחד לא היה כאן, כדי להעיד על כך, רק את ואני
I said you had a deal, but no one was here to testify to that fact, just you and me, and you're not the only good liar in this room.
בעיניי, די בכך שחשפה את סיפורה כדי להעיד על אומץ לבה, הגינותה, נאמנותה, והכבוד הרב שהיא מייחסת לאמת!
For me, he story shows only her courage, her decency, her loyalty, and her high regard for truth!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 18. מדויק: 18. זמן שחלף: 74 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo