הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי להעמיד פנים" לאנגלית

חפש את כדי להעמיד פנים ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to pretend
to act like
for pretending to
and pretend
עבדת קשה מאוד כדי להעמיד פנים שלא שכבנו ביחד.
You went through a lot of trouble to pretend we didn't sleep together.
השתמשתי בזה כדי להעמיד פנים שאני מנגנת גיטרה.
I use it to pretend I'm playing guitar.
כל האנרגיה שאתה מבזבז כדי להעמיד פנים שאתה מקשיב, נסה להשתמש בה כדי להקשיב באמת.
All the energy that you use to act like you're listening, try using it to actually listen.
נמצאת שם בחוץ, באור הירח, דואגת למשהו טיפשי, וזו ההזדמנות שלי להראות לה שזה חשוב לי מספיק כדי להעמיד פנים שזה חשוב לי גם כן.
And this is my chance to show her that I care enough to act like I care about it too.
קיצוב עונשם של אנשים כדי להעמיד פנים שהצדק בידיהם?
Cutting people slack for pretending to take justice into their own hands?
כדי להעמיד פנים שהצדק בידיהם פשעים חמורים הרגע סגרו תיק שהיה בלי ראיות משמעותיות ועם אנס כקורבן.
Cutting people slack for pretending to take justice into their own hands?
חשוב מספיק כדי להעמיד פנים היא לא אומר כלום.
Important enough to pretend she doesn't mean anything.
לפני שאתה זקן מדי כדי להעמיד פנים
Before you're too old to pretend
אני לא די יהיר כדי להעמיד פנים שאני יודע מי אתה.
I'm not arrogant enough to pretend to know who you are.
אני יודעת כמה קשה עבדת כדי להעמיד פנים ששום דבר לא מטריד אותך.
I know how hard you work to pretend nothing ever bothers you.
ואתה אדוני, שיכור עלוב שלא יכול אפילו לספק את אלה שמשלמים להן היטב כדי להעמיד פנים.
And you, sir, are a miserable drunk who cannot even satisfy those paid well enough to pretend.
אתה לא נמצא כאן כדי להעמיד פנים שאתה משחק!.
You're not here to pretend you're playing.
אני מצטערת, אבל הגעתי לכאן ללמוד דברים חדשים, ולפגוש אנשים מעניינים לא כדי להעמיד פנים שנעיצת מקלות בעציץ זאת אמנות?.
Well, I'm sorry, but I came here to learn new things and meet interesting people, not to pretend that putting sticks in a vase is art.
כדי להעמיד פנים שאת, אבא שלך ואני היינו רוצים שתהיי.
I said you got a... to pretend you're the... your father and me wish you were.
לפעמים אני מדליק את הטלוויזיה על "השתק" רק כדי להעמיד פנים כאילו הוא עדיין איתי.
Sometimes I put the TV on mute just to pretend she's still with me.
כדי להעמיד פנים שהוא לטובתי, אבל כל זה היה רק למראית עין
To pretend he had my interests at heart.
טוב, הנה רעיון כל האנרגיה שאתה מבזבז, כדי להעמיד פנים שאתה מקשיב
All the energy that you use to act like you're listening, try using it to actually listen.
מותק, זה יהיה בסדר אם נצייר "קוביות" על סטן כדי להעמיד פנים שהוא תינוק-מתאבק שרירי?
Honey, is it okay if we draw six-pack abs on Stan to pretend he's a roided-up baby wrestler?
אני שתויה מדי כדי להעמיד פנים שאני נורמלית.
but I'm too drunk to pretend that I'm normal.
אולי טוני משלם לך יותר כדי להעמיד פנים שאכפת לך.
Maybe Tony pays you extra to fake concern.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 43. מדויק: 43. זמן שחלף: 99 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo