הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי להפיל" לאנגלית

to bring down
to shoot down
to topple
to abort
to knock
to drop
to overthrow
to cast
to pin
to take down
to stick
to blow
to hang
to ensnare
הקריבו זוג כדי להפיל את השרת?
A couple get sacrificed to bring down the entire server?
ממה שראינו יש לך די והותר כדי להפיל מחצית מהארגון.
From what we've seen, you've got enough to bring down half the organization.
האופוזיציה יכולה להיעזר במידע הזה כדי להפיל את הממשל הקיים.
The opposition could use that information to topple the current regime.
צריך טייפון בטיפררי כדי להפיל את זה.
It'll take a typhoon in Tipperary to topple this.
הם קוראים לנו מסיתים עובדים בסודיות כדי להפיל את הממשלה.
They called us seditious, secretly working to bring down the government.
ויקטוריה שיקרה בנוגע לעבודה עם הממשלה כדי להפיל את קונראד.
Victoria was lying about working with the government to bring down Conrad.
זה יכול לקחת מאות כדי להפיל זפלין
It can take hundreds to bring down a zeppelin.
אז טיולי ניל מערכת הביטחון כדי להפיל את קיר הזכוכית.
So then Neal trips the security system to bring down the glass wall.
היא זו שעבדה עם כיילב כדי להפיל את מונה.
She's the one who's been working with Caleb to bring down Mona.
הוא הרג את אנג"י כדי להפיל את הכיפה
He killed Angie to bring down the dome.
הוא דגל במלחמת קודש כדי להפיל את האימפריה הבריטית.
He advocated a Holy War to bring down the British Empire.
אני צריך אותך כדי להפיל את הבס.
I need you to bring down the bass.
ובתוך יחידה זו האמת כדי להפיל את הבלגן המסריח.
And inside that unit is the truth to bring down the whole stinking mess.
פרין יודע מספיק כדי להפיל את כל המאפיה של שיקגו.
Perrin knows enough to bring down the whole Chicago Mob.
הוא התכוון לתת לי מספיק ראיות כדי להפיל את מנהיגות הקבוצה.
He was about to give me enough evidence to bring down the leadership of the group.
התכתובת הזאת היא די והותר כדי להפיל אותו.
This correspondance is more than enough to topple him.
דרוש יותר ממכות כדי להפיל אותי.
Takes more than a beatin' to keep me down.
ונעשה כל שיידרש כדי להפיל אותם.
And we do whatever it takes to bring them down.
היית צריך להשתמש ברכב כדי להפיל אישה
You had to use a car to knock down a woman?
יש מספיק ראיות במעטפות הללו כדי להפיל ממשלות.
Now, there's enough evidence in those envelopes To take down governments.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 321. מדויק: 321. זמן שחלף: 262 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo