הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי להפעיל לחץ" לאנגלית

חפש את כדי להפעיל לחץ ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to put pressure
to apply pressure
מעולם לא התכוונתי כדי להפעיל לחץ עליך ככה.
I never meant to put pressure on you like that.
הוא צריך לפרוש באופן רשמי כדי להפעיל לחץ על ווקר.
He needs to officially withdraw to put pressure on Walker.
את עדיין יכולה לעשות, דברים כדי להפעיל לחץ לגרום לעדה לחשוב פעמיים לפני שתעיד.
There are still things you can do to apply pressure, make this witness think twice about testifying.
כדי להפעיל לחץ על אדם שעוסק בעבודה שכזאת אתה חייב לדעת את החולשות שלו ואני יודע את החולשות של האדם הזה באופן אינטימי.
Well, to apply pressure on a man for this type of work you have to know his weaknesses and I know this man's weaknesses intimately.
האם יש משהו שתוכל לעשות כדי להפעיל לחץ על הבחורים האלו?
Do you know anything you can do to put pressure on these guys?
היא האכילה את הצנתר, והיא מילאה אותו בנוזל כדי להפעיל לחץ על העורק.
She fed the catheter, and she filled it with liquid to put pressure on the artery.
שוטר חייב להכניס את זה כדי להפעיל לחץ על הפי.
Shooter needs this to put pressure on Happy.
כן, ולא מוצא חן בעיני שאתה הולך מאחורי גבי כדי להפעיל לחץ על לוק על כל עניין הסכם טרום הנישואים.
Yes, and I don't appreciate you going behind my back to put pressure on Luc about this whole prenup thing.
מילאת אותו במים כדי להפעיל לחץ?
Refill it with water to prime it?
כל העניין היה רק כדי להפעיל לחץ.
It was all just about leverage.
בסדר, אם היה לך איכפת מספיק כדי להפעיל לחץ חברתי.
Well, since you cared enough to apply peer pressure...
כדי להפעיל לחץ על הבחורים האלו!.
If force is the land that needed, I am your man.
האם לפרסם את המעצר, כדי להפעיל לחץ על האלמוני?
Did you want me to publicize the arrest, put some pressure on the unsub?
חבלה בחלק אחר של המטוס כדי להפעיל לחץ על הבורג?
Sabotage a different part of the plane in order to put stress on the jackscrew?
גב' מיילר לא תוכל להתנגד להשתמש באלו כדי להפעיל לחץ על בעלה.
Mrs. Mailer will not be able to resist using those to turn the screws on her husband.
כדי להפעיל לחץ חברתי
כדי להפעיל לחץ על הצד המרותך
Put stress on the weld points.
בטעות כמערבולות אוויר חבלה בחלק אחר של המטוס כדי להפעיל לחץ על הבורג, הטייס טען שאלה מערבולות אוויר וחוקרי מועצת הבטיחות, בתעבורה לא הטילו ספק בכלל?
Sabotage a different part of the plane in order to put stress on the jackscrew?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 18. מדויק: 18. זמן שחלף: 54 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo