הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי להרוס" לאנגלית

to destroy
to mess up
to ruin
to destroying
into destroying
to tear it
נשתמש בשערוריית כישלונו כדי להרוס אותו.
We will use the scandal of its failure to destroy him.
זו שארגנתי כדי להרוס את המקהלה אחת ולתמיד.
The one I organized to destroy the Glee Club once and for all.
אז למה אתה עושה הכול כדי להרוס אותם לעצמך ולכולנו?
Then why do you do everything to ruin it for yourself and the rest of us?
לא הייתי כאן כדי להרוס את ההפתעה.
I wasn't here to ruin the surprise.
מה צריך כדי להרוס חיים לעד?
What does it take to destroy lives forever?
מי שתקף אותנו זרקנו אותה באש כדי להרוס אותו.
Whoever attacked us threw it in the fire to destroy it.
אולי הבאת אותו איתך כדי להרוס את המאובן.
Maybe you brought it with you to destroy the fossil.
מוכן למות כדי להרוס תחנת רכבת?
Willing to die to destroy a train station?
מגן כדי להרוס לי את המכונית!
You're wearing protective goggles to destroy my car?
לא תידרש שעה כדי להרוס את המקום הזה.
It won't take an hour to destroy here.
עליך להשתמש בנשק שהם נתנו לך כדי להרוס אותם.
You use the weapons they've given you to destroy them.
האוייבים שלך יוכלו להשתמש בזה כדי להרוס אותך.
Your enemies can then use that to destroy you.
ההולכים אחריה משתמשים בה כדי להרוס את העולם.
Her followers intended to use her effigy to destroy the world.
הוא חזר כדי להרוס את הראיות?
He went back to destroy the evidence.
הוא נתן אותם לאבי כדי להרוס אותי
He gave them to my father to destroy me.
אני צריכה את הטוב מכולם כדי להרוס אותה.
I need the best one, to destroy her.
זה ברור לי עכשיו שמה שלפנינו הוא הכביש כדי להרוס.
It's clear to me now that what lies ahead is the road to ruin.
שנשלחו לפה כדי להרוס את דרך החיים שלנו.
Communist sleeper agents sent to destroy our way of life.
לא רציתי לעשות כלום כדי להרוס את התדמית שלו בעיניך.
I didn't want to do anything to destroy the image you have of him.
אני צריך אותך כדי להרוס מועדון לילה עבורי.
I need you to destroy a nightclub for me.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 449. מדויק: 449. זמן שחלף: 133 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo