הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי להשתלט על" לאנגלית

חפש את כדי להשתלט על ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to take over
to take control of
to take on
to gain control of
to commandeer
to get control of
to control
to possess the
To dominate
אנשים סבורים שהם הגיעו כדי להשתלט על העולם.
People think they came here to take over the planet.
אנחנו כאן כדי להשתלט על המדינה שלכם.
We're here to take over your country.
בשביל מה, כדי להשתלט על משאבינו?
To take control of our resources?
אדאג שבקמן תפגוש אותנו עם הסי איי אי והמודיעין היפני כדי להשתלט על קווין.
Well, I'll have Beckman meet us with CIA and Japanese Intelligence to take control of Quinn.
שדמבלדור מקבץ את כוחותיו כדי להשתלט על משרד הקסמים.
That Dumbledore is assembling his own forces to take on the Ministry.
גם אם אני אסגור את הגנרטור, תזדקק לכולם כדי להשתלט על המגדלים האלה.
If I knock out the generator, you'll need everyone to take on those towers.
אני מתערב שהוא רצח את אחיו כדי להשתלט על חייו.
I bet he killed his brother to take over his life.
האם אתה גורס שברברה גרמה בכוונה לירידה מהפסים כדי להשתלט על חיי אודט?
Are you suggesting that Barbra purposefully caused the derailment to take over Odette's life?
עבור כל מה שאני צריך כדי להשתלט על העיר הזאת.
For everything I need to take over this city.
כדי להשתלט על העסק או משהו כזה?
To take over the business or something?
התוכנית לא היתה להרוג אותו, רק כדי להשתלט על הצוות שלו.
The plan was never to kill him, just to take over his crew.
כדי להשתלט על הדרקונים השחורים ג"ה גוק צ'ונג ישתמש בה כקורבן.
To take over the Black Dragons, Jwa Guk Choong will use her as a victim.
על מנת שנוכל לגייס מספיק הון כדי להשתלט על שוק המוזיקה העולמי.
That was so that we can raise enough capital to take over the music business worldwide.
אולי בגלל זה הוא רוצה אותך כדי להשתלט על הכיתה של זיגמונד.
Maybe that's why he wants you to take over Sigmund's class.
והם עשו לנו תרגיל כדי להשתלט על צי שלם.
And they got us tricked out to take on a whole fleet.
האבא שלי שאל אותי כדי להשתלט על עסקיו.
My father asked me to take over his business.
סמאק היה זה שעשה עסקה כדי להשתלט על זטרוב.
It was Semak who made a deal to take over Zetrov.
אני מחפש אחר אנשים כדי להשתלט על הממלכה?
I'm looking for some men to take over the kingdom.
אנחנו יודעים גם שהוא הגיע לכאן כדי להשתלט על הטריטוריה של הפומה.
We also know that he is here to take over the territory of the Onza.
אנחנו מוכנים להציע לכן 25.000 דולר כדי להשתלט על הסכם החכירה שלכן.
We're ready to offer you $25,000 to take over your lease.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 141. מדויק: 141. זמן שחלף: 93 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo