הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי להתאים אישית" לאנגלית

חפש את כדי להתאים אישית ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to customize
to personalize
השתמש בהצעות השותפים הייעודיות של Dell כדי להתאים אישית את הפתרון שלך.
Use Dell's specialized partner offerings to customize your solution.
השתמש ברשימת הדוחות כדי להתאים אישית את השאילתות המופיעות בתצוגות כלי המבנה והתוכן
Use the reports list to customize the queries that appear in the Content and Structure Tool views
שנה את הגדרות התצוגה המהוות ברירת מחדל כדי להתאים אישית את Microsoft Dynamics CRM.
Change the default display settings to personalize Microsoft Dynamics CRM.
באפשרותך להשתמש בטופס זה כדי להתאים אישית את התפקידים שניתנו לך עבור אתר אינטרנט זה.
You can use this form to personalize the roles that you have been given for this Web site.
גודל הגיליון הנבחר (|0 x |1|2) אינו חוקי. בחר גודל אחר או לחץ על לחצן מאפיינים בתיבת הדו-שיח הדפסה כדי להתאים אישית גדלים.
The selected sheet size (|0 x |1|2) is not valid. Select a different size, or click the Properties button on the Print dialog to customize sizes.
הצג את תיבת הדו-שיח 'עמודות' כדי להתאים אישית את רוחב העמודות.
Show the Columns dialog box to customize column widths.
השתמש בהגדרות אלה כדי להתאים אישית את חוויית החיפוש שלך עבור שירות חיפוש זה.
Use these settings to customize your search experience for this search service.
משתמשים יכולים לבצע בחירות כדי להתאים אישית את תצוגת הדפדפן באופן מיטבי לשימושם.
Users can make selections to customize the browser display in an optimal way for their own use.
ניתן להשתמש בהעדפות הסימון של כדי להתאים אישית את צבעי הסימון למסגרות סביב אזורים ניתנים לעריכה ואזורים נעולים של תבנית בתצוגת Design.
You can use the highlighting preferences to customize the highlight colors for the outlines around the editable and locked regions of a template in Design view.
השתמש בהעדפות Highlighting כדי להתאים אישית את הצבעים המזהים אזורים בתבנית, פריטי ספרייה, תגים של צד שלישי, רכיבי פריסה וקוד ב -.
Use the Highlighting preferences to customize the colors that identify template regions, library items, third-party tags, layout elements, and code in.
השתמש במאפיין זה כדי להתאים אישית את הודעת 'אין נתונים' בתרשים.
Use this property to customize the No Data message on the chart.
ניתן לבחור מבין מגוון גדלים ומיקומים כדי להתאים אישית את פריסת החבילה.
You can choose from a variety of size and placement options to customize your package layout.
תוכנית ההתקנה מורידה כעת את ערכת השפה כדי להתאים אישית את תוכנית ההתקנה.
Setup is now downloading the language pack to customize setup.
לחץ על פריטים מהרשימה כדי להתאים אישית את שורת הנושא של הדואר האלקטרוני שלך.
Click on items from the list to personalize the subject line of your email.
כדי להתאים אישית תבנית זו עבור העסק שלך, מומלץ להחליף את הסמל הכללי שלנו בשלך.
To customize this template for your business, you may want to replace our generic logo with your own.
ערוך מאפייני מונח כדי להתאים אישית את המקטע של כתובת ה - URL הידידותית שבשימוש בדף זה.
Edit term properties to customize the friendly URL segment used for this page.
בחר אחד מסוגי הרשומות שלהלן כדי להתאים אישית את הטפסים, התצוגות והתצוגות המקדימות שלו.
Select one of the following record types to customize its forms, views, and previews.
מופעל רגע לפני שמפת תמונת התרשים מעובדת. השתמש באירוע זה כדי להתאים אישית את פריטי אזורי המפה.
Fires just before the chart image map is rendered. Use this event to customize the map areas items.
כדי להתאים אישית אפשרויות, בחר קטגוריה מהרשימה שמצד שמאל והגדר את האפשרויות.
To customize options, select a category from the list on the left and then set the options.
לחצו על הלחצן 'מאפיינים' (או 'העדפות') כדי להתאים אישית את הקביעה של מדפסת Adobe PDF
Click the Properties (or Preferences) button to customize the Adobe PDF printer setting.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 42. מדויק: 42. זמן שחלף: 78 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo