הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי ליצור מחדש" לאנגלית

חפש את כדי ליצור מחדש ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to re-create
to recreate
to re-establish
אז קירק רצה הנגיף כדי ליצור מחדש מה קרה לדודו?
So Kirk wanted the virus to re-create what happened to his uncle?
לקחת את פגיון האפלה ולחבר אותו לחרב של ארתור כדי ליצור מחדש את אקסקליבר המקורית?
Take the dark one dagger and put it together with Arthur's sword to re-create the original Excalibur?
מחשב, השתמש ברישומי המשגר כדי ליצור מחדש את בגדי החולה.
Computer, use transporter records to recreate the patient's clothing.
אזהרה: המידע הכלול בדוח זה חיוני כדי ליצור מחדש את קובץ קבוצת העבודה, אם הקובץ המקורי אובד או נפגם. האם ברצונך לשמור את הדוח כקובץ תמונה (.snp) שבו תוכל לצפות בהמשך?
Warning: You must have the information contained in this report to recreate your workgroup file if your original workgroup file is lost or corrupted. Do you want to save the report as a Snapshot (.snp) file that you can view later?
זה יחזיק רק כמה רגעים, אך אולי מספיק זמן כדי ליצור מחדש את הקשר ולבטל את הכישוף.
But it may just be long enough to re-establish the bond and break the spell.
חלונית התוצאות נוקתה כדי לשמר משאבי שרת. כדי ליצור מחדש את ערכת התוצאות, הפעל שוב את השאילתה.
The Results pane has been cleared to conserve server resources. To re-establish the result set, run the query again.
אתה זוכר איך חשבנו צ'ייס הלך בעקבות אבא כדי ליצור מחדש את מגיפת השחפת?
You remember how we thought Chase was following in daddy's footsteps to re-create his TB epidemic?
זכר, אובססיה הפשע, ידע מספיק של פרטים להיות יכול כדי ליצור מחדש אותם באופן מושלם.
A male, obsessed with the crime, enough knowledge of the details to be able to re-create them perfectly.
תראה, אני יודע שאני מניפולציות לך לתוך לבזבז מאות דולרים בעמל שלך על חרבות כדי ליצור מחדש סצינה בסרט האפי, ובשביל זה, אני רוצה לומר את טעותי.
Look, I know I manipulated you into spending hundreds of your hard-earned dollars on swords to re-create an epic movie scene, and for that, I'd like to say my mistake.
פרי, זה מספיק קשה לנסות כדי ליצור מחדש את הסיפור שלי על זה עתיק בלי להרגיש כמו המורה שלי הוא עמד על כתפי.
Perry, it's hard enough trying to re-create my story on this antique without feeling like my teacher is standing over my shoulder.
אני היה ילד מתחזהלמבוגר, נואש כדי ליצור מחדש את עצמי.
I was a child pretending to be an adult, desperate to re-create myself.
סקוויד בנה את זה כדי ליצור מחדש את הוירוסים?.
They created it to recreate our society.
כפי הנראה, נעשה שימוש בהנדסה הפוכה כדי ליצור מחדש את הבינה המלאכותית שלך, לפי צרכיהם.
(welther) Probably get reversed engineered by someone to recreate your a.i. For their needs.
דוח זה מכיל את המידע הדרוש כדי ליצור מחדש את קובץ קבוצת העבודה שלך ולקבל שוב גישה למסד הנתונים עם יכולות האבטחה המורחבות שלך, במקרה שהוא נפגם. מומלץ שתדפיס או תייצא דוח זה ותשמור אותו במקום סודי.
This report contains the information you need to re-create your workgroup file and regain access to your security-enhanced database in case of corruption. It is highly recommended that you print or export this report and keep it somewhere confidential.
ייקח שעתיים לפחות כדי ליצור מחדש את מטריצת הדליתיום.
It'll take at least two hours to regenerate the dilithium matrix.
כדי ליצור מחדש את בגדי החולה מ ב כ וויאג"ר עונה 2 פרק 19
According to her ship's navigational logs, the woman was en route to a remote Vidiian colony.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16. מדויק: 16. זמן שחלף: 52 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo