הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי לעבור אל" לאנגלית

חפש את כדי לעבור אל ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to jump to
to move to
to go to
השתמש בתיבת החיפוש בצד הימני העליון בחלון OneNote כדי להקליד את הטקסט שאתה מחפש, ולאחר מכן הקש ENTER או לחץ על לחצן 'חיפוש'. ניתן גם להקיש CTRL + F כדי לעבור אל תיבת החיפוש.
Use the search box in the top right side of the OneNote window to type the text you are looking for, and then press ENTER or click the Search button. You can also press CTRL + F to jump to the search box.
ההקלטה מקושרת להערות שאתה רושם. סמל שמע/וידאו קטן יופיע לצד ההערות המשויכות להקלטה. באפשרותך ללחוץ עליו כדי לעבור אל הזמן המקביל בהקלטה.
Recording is linked to the notes that you take. A small audio/video icon will appear next to notes associated with a recording. You can click it to jump to the corresponding time in the recording.
באפשרותך להשתמש במקשי החיצים כדי לעבור מכרטיס אחד לאחר במסגרת אנשי הקשר. הקש HOME כדי לעבור אל הכרטיס הראשון. הקש END כדי לעבור אל הכרטיס האחרון.
You can use the arrow keys to move from one card to another in Contacts. Press HOME to move to the first card. Press END to move to the last card.
אין אפשרות למחוק קיצורי דרך לקבצי OneNote מתיקיית OneDrive שלך. לחץ כדי לעבור אל ומחק את הפריט מהאינטרנט.
Shortcuts to OneNote files can't be deleted from your OneDrive folder. Click to go to and delete this from the web.
לחץ כאן כדי לעבור אל שרת המקור
Click here to go to the source server
לחץ או הקש על "Yes" (כן) כדי לעבור אל מסך הכניסה למערכת.
Click or tap "Yes" to be taken to the log in screen.
גשר מנייר בשביל התינוק שלך כדי לעבור אל הגן השמיימי.
Paper bridge for your baby to cross over into celestial garden.
הקש על ALT+TAB כדי לעבור אל כל אחד ממסמכי Word הפתוחים ולאחר מכן סגור הודעות או תיבות דו-שיח פתוחות (ניתן להשאיר את המסמכים פתוחים).
Press ALT+TAB to go to each of the Word documents that you have open, and then close any messages or dialog boxes (you can leave the documents open).
לחץ כאן כדי לעבור אל פעילות זו
Click here to go to this Activity
לחץ על קישור זה כדי לעבור אל יעד ההעברה.
Click this link to go to the move destination.
לחץ על 'הורד' כדי לעבור אל מרכז ההורדות של Microsoft ומלא אחר ההנחיות המסבירות כיצד להוריד ולהתקין את הרכיב.
Click Download to go to the Microsoft Download Center and follow instructions on how to download and install the component.
'Sent to Auto Attendant' הוא מספר הפעמים שבהן מתקשר למערכת ניתוב שיחות זו השתמש בתפריט המותאם אישית כדי לעבור אל מערכת ניתוב שיחות.
Sent to Auto Attendant is the number of times that a caller to this auto attendant has used the custom menu to go to an auto attendant.
לחץ כדי לעבור אל אתר האינטרנט כדי להירשם
Click to go to the Web site to sign up
באפשרותך לשנות את הגופן בכל השקופיות במצגת על ידי שינויו בתבנית הבסיס. כדי לעבור אל תבנית הבסיס, הצבע על תבנית בסיס בתפריט תצוגה, ולאחר מכן לחץ על תבנית בסיס לשקופיות.
You can change the font for every slide in your presentation by changing it on the master. To go to the master, point to Master on the View menu, and then click Slide Master.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 14. מדויק: 14. זמן שחלף: 73 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo