הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי לעשות משהו" לאנגלית

חפש את כדי לעשות משהו ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to do something
to do anything
for something to do
about doing something
to do a job
to do shit
to make something

הצעות

לפעמים נדרשים חודשים ואפילו שנים כדי לעשות משהו כזה.
Sometimes it takes months to even years to do something like this.
צריך הרבה אהבה והרבה אומץ כדי לעשות משהו כזה.
It takes a lot of love and courage to do something like that.
לאיזו סיבה אמריקאי זקוק כדי לעשות משהו?
What reason does any American have to do anything?
היא חלשה מדי כדי לעשות משהו.
She's too weak to do anything.
אתה יודע, אני חושב על התעלפות, רק כדי לעשות משהו.
You know, I'm thinking about fainting, just for something to do.
וכל אחד מאיתנו קטן מידי כדי לעשות משהו...
And each one of us are too little to do anything.
אמרת לי שהבאת אותי לאי כדי לעשות משהו חשוב.
You said you brought me on the island like to do something very important.
זאת הסיבה שפתחתי את המקום הזה, כדי לעשות משהו גדול.
That's why I started this place, to do something big.
אמרת לי שהבאת אותי לאי כדי לעשות משהו חשוב.
You brought me to the island to do something very important.
אנחנו עניים מדי כדי לעשות משהו.
We are too poor to do anything.
היא רק מוסרת שמץ של מידע שנדרש כדי לעשות משהו.
It only gives away the shred of information that's required to do something.
אנחנו צריכים להשתמש בכוחות אלה כדי לעשות משהו.
We should use these powers to do something.
אנא להשתמש בו כדי לעשות משהו אמיתי.
Please use it to do something real.
אני לא זוכר שהוא היה התפקיד שלך כדי לעשות משהו בקשר לזה.
I don't remember it being your job to do something about it.
אבי יותר מדי מוטרד בעניין הקרחת שלו כדי לעשות משהו.
My father's too distracted by his bald spot to do anything.
אתה כאן כדי לעשות משהו חשוב.
You're here to do something important.
אנחנו משתמשים באדם נורא כדי לעשות משהו טוב עבורך, עבור משפחתך.
We are using a terrible man to do something very good for you, for your family.
באת לכאן כדי לעשות משהו, זוכר בשביל זה?
You come up here to do something remember?
אבל עם החתיכות הללו, ומעבדה זו, יש מספיק כדי לעשות משהו אחר.
But with these pieces, and this lab, there's enough to do something else.
רק קדוש או אמא שלה היה לוקח את הזמן כדי לעשות משהו כזה.
Only a saint or her mother would take the time to do something like this.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 137. מדויק: 137. זמן שחלף: 269 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo