הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי לפצות על" לאנגלית

חפש את כדי לפצות על ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
הוא הזדרז כדי לפצות על הזמן שאבד.
He hurried on to make up for lost time.
כדי לפצות על חוסר תזונתי סלניום בקרקע.
To make up for the lack of selenium nutrient in the soil.
עלינו לנתב כח מחדש כדי לפצות על הפסד האנטי-חומר.
We had to reroute power to compensate for the antimatter loss.
אני צריכה רק לכוון את הטורבינות כדי לפצות על הדלק המדולל.
I just have to calibrate the turbines to compensate for the diluted fuel.
כולנו כאן כדי לפצות על עיוות הצדק המביש.
We're all here to redress an egregious miscarriage of justice.
רק רציתי לעזור לאנשים כדי לפצות על כל הרע שעשינו.
I just wanted to help people to make up for all the bad we've done.
זה כדי לפצות על העובדה שזה נעשה בחדר במעונות.
That's to make up for the fact that it was made in a dorm room.
כדאי שנעשה משהו גברי כדי לפצות על זה.
We should do something manly to make up for it.
הם לקחו יוזמה כדי לפצות על טעות.
They took initiative to make up for a mistake.
אני כנראה זוהר מספיק כדי לפצות על זה.
I'm probably glowing enough to make up for it.
תעבוד שעה נוספת כדי לפצות על האיחור.
Work an extra hour to make up for being late.
ו עסקה טוב כדי לפצות על;
And a good deal to make up for;
החייזר אמר לי איך לאפנן את החיישנים כדי לפצות על שדה ההסוואה שלהם.
The alien told me how to reconfigure our sensors to compensate for their cloaking field.
אוקיי, הנה עצה בשבילך כדי לפצות על זה.
Okay, here's a stock tip for you to make up for that.
יש הרבה טקילה כדי לפצות על העוגה
Plenty of tequila to make up for the cake.
רק הגדלתי אותה כח כדי לפצות על עיבוד תמונה.
Well, I've just upped her PSU to compensate for image processing.
כדי לפצות על מה שהוא לא.
To make up for what he isn't.
כדי לפצות על הונאת סעד והעלמת מס
To compensate for welfare fraud and tax evasion.
אז הנה ההזדמנות שלך כדי לפצות על זה.
So here's your chance to make up for it.
למען האמת, היה לו הרבה כדי לפצות על.
Frankly, it had a lot to make up for.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 199. מדויק: 199. זמן שחלף: 214 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo