הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי לפתוח מחדש" לאנגלית

חפש את כדי לפתוח מחדש ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to reopen
to re-open
טלטלה אחת צריכה להספיק כדי לפתוח מחדש את המערבולת ולשחרר אותם.
One jolt should be enough to reopen the vortex and knock them all loose.
עלינו להשתמש בקרן קת'באד כדי לפתוח מחדש את הקרע בין העולמות.
We must use The Horn of Cathbhadh to reopen the veil between the worlds.
זה עדיין יכול להיות מספיק כדי לפתוח מחדש את התיק.
It could still be enough to re-open the case.
לא היית רוצה שאיזה שריף נלהב מדי כדי לפתוח מחדש חקירת הרצח שלה.
You wouldn't want some overzealous Sheriff to re-open her murder investigation.
האמא שלי נתנה לך את הכסף כדי לפתוח מחדש.
My mother gave you the money to reopen.
אני כאן כדי לפתוח מחדש את המשא ומתן.
I'm here to reopen negociations.
השתמש כדי לפתוח מחדש את הזמנת האיכות (לא אפשרי כאשר ההזמנה היא הרסנית).
Use to reopen the quality order (not possible if the order is destructive).
ואז באופן מופלא היא מוצאת ראיות כדי לפתוח מחדש תיק שהיא יודעת שסגרתי באופן אישי.
And then she magically finds evidence to reopen a case she knows I personally closed.
ייתכן שמחברת זו לא תסתנכרן כשורה משום שתוכנית אחרת מסנכרנת קבצים אלה. לחץ כאן כדי לפתוח מחדש מחברת זו מהמיקום הנכון.
This notebook may not sync correctly because another program is syncing these files. Click here to re-open this notebook from the correct location.
ואתה דבק בעמדה שלך, וזה מטריד, כי אני עומדת לנסוע לקובה בעוד כמה ימים כדי לפתוח מחדש שם את השגרירות האמריקאית ואתה כותב הנאומים שלי.
And you have remained steadfast in yours, which is troubling because I'm headed down to Cuba in a few days to reopen the American embassy there and you're my speechwriter.
אשף האבטחה קודד את מסד הנתונים שלך. כדי לפתוח מחדש את מסד הנתונים שלך, עליך להשתמש בקובץ קבוצת העבודה החדש שיצרת, על-ידי סגירת Access ופתיחתו מחדש.
The Security Wizard has encoded your re-open your database, you must use the new workgroup file you have created, by closing Access and re-opening it.
יש לנו עוד חמישה ימים למצוא משהו שנוכל להשתמש בו כדי לפתוח מחדש את התביעה שלך.
It means that we have five more days to find something we can use to get your case re-opened.
אתה יודע, יש לנו כמה פצועים כי הם רק כואב מדי פעם כדי לפתוח מחדש את התיק.
You know, there are some wounds that are just too painful ever to be reopened.
כדי לפתוח מחדש את התיק
Well, if that's what they say...
כדי לפתוח מחדש את החקירה
You got more than this?
בדיקת גרפולוגיה לא תספיק כדי לפתוח מחדש את החקירה.
Handwriting analysis won't have enough weight to restart the investigation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16. מדויק: 16. זמן שחלף: 47 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo