הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי לרדוף אחרי" לאנגלית

חפש את כדי לרדוף אחרי ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to go after
to pursue
to chase
שברנו מבנה כדי לרדוף אחרי איגואנה.
We broke formation to go after an iguana.
אנחנו לא מספיק מצוידים כדי לרדוף אחרי גריי.
We're not equipped to go after Gray.
הוא המשיך לקבוע ארוחות צהריים, פגישות, כביכול לשם עסקים רק כדי לרדוף אחרי ענייניו הרומנטיים.
He would schedule lunches, meetings, ostensibly about business, only to pursue his romantic interests.
אם אנחנו מדבירם על אותה סוכנת, היא משתמשת בכל הזמן שנותר לה כדי לרדוף אחרי מטרתה.
If we're talking about the same operative, she uses whatever time she has left to pursue her objective.
לאבד מה שאני אוהב עכשיו כדי לרדוף אחרי משהו בעתיד.
Losing what I love now to chase something in the future.
איסמעיל קפץ מהמיטה כדי לרדוף אחרי מישהו ברחוב.
Ismail had stormed out of bed, to chase someone in the street.
בטח באו הנה כדי לרדוף אחרי רייניגן בשביל השעשוע.
Probably just came down here to chase some Reinigen for sport.
היא רוצה להשכיר את שירותינו כדי לרדוף אחרי מורו?
She wants to hire us to go after Moreau?
כדי לרדוף אחרי חלומות מגוחכים אם זה מה שהם רוצים.
To chase ridiculous dreams if that's what they want.
תן להף משהו כדי לרדוף אחרי הרבי מוריס?
You know, give Hap something to go after Morris with.
אחר כך היא נסיכה שוויתרה על קולה כדי לרדוף אחרי גבר.
Then she's a princess who gave up her voice to chase a man.
בזבזתי זמן יקר כשהיו לי בן ואישה שמאוד אהבתי כדי לרדוף אחרי הכסף והתהילה.
I wasted precious time with a son and wife I dearly loved to chase fame and fortune.
אנחנו לא כאן כדי לרדוף אחרי רוחות.
We're not here to chase ghosts.
מעולם לא טסתי לצפון מערב הפסיפי כדי לרדוף אחרי בחורה שבקושי הכרתי,
I've never flown to the Pacific Northwest to chase a girl I barely know.
השארתי את הכל מאחוריי, עברתי לניו יורק כדי לרדוף אחרי החלומות שלי.
I left everything behind to move to New York to chase my dreams.
אני עזבתי את אישתי ואת הבן שלי כדי לרדוף אחרי החלום שלי.
I left my wife and child to pursue my dream.
בגלל שהוא לא יעזוב את עמדתו כדי לרדוף אחרי מישהו אחר הוא ירדוף אחריך,
Because he won't leave that position to chase someone else.
בסדר, אז אתה פשוט אחד מאותם חיילים מי מתעלם הפקודות שלו כדי לרדוף אחרי פנים יפות?
Okay, so you're just one of those soldiers who ignores his orders to chase a pretty face?
העסקת את אחד הבחורים שלי כדי לרדוף אחרי אחד הלקוחות שלי?
You hired one of my own guys to go after one of my clients?
העכסן לא יכול לנוע מהר מספיק כדי לרדוף אחריו וללכוד אותו.
The rattlesnake cant move fast enough to chase and catch it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 62. מדויק: 62. זמן שחלף: 137 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo