הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי לשאת" לאנגלית

to carry
to tote

הצעות

פרשים יגיעו כדי לשאת את הדברים שלך, גבירתי.
Riders will follow to carry your things, my lady.
זה רחוק מידי עבור המפציצים כדי לשאת מטען.
It's too far for bombers to carry a load.
אם את זקוקה למשהו, כדי לשאת את האקדח איתך
If you need something for to tote the gun around?
עכשיו, אם תקבל הפמליה שלך כאן כדי לשאת אלה שקיות החוצה למכונית, אנחנו נסדר לך ארזנו והעמסנו על הדרך שלך.
Now, if you'll get your entourage here to tote these bags out to the car, we'll get you packed up and loaded on your way.
זה התפקיד שלי כדי לשאת אקדח.
It's my job to carry a gun.
אנחנו פשוט תמצאופונדקאיות כדי לשאת את הילד.
We'll just find a surrogate to carry the child.
נדרשים שניים כדי לשאת את הלגונה רוטב קוקטייל.
It takes two to carry the cocktail sauce lagoon.
המוסלמים משתמשים ביונים כדי לשאת הודעות.
The Saracens use pigeons to carry messages.
השתמשת במייקל כדי לשאת את זה מעבר לגבול.
Used Michael to carry it across the border.
גדולה מספיק כדי לשאת אותנו למדינה ספרדית אשר ששת סיפר לי עליה.
Large enough to carry us to the Spanish country which Friday told me lay to the north.
מר מונטגומרי קבע, אתה לשכור צד שלישי כדי לשאת את הילד.
Mr. Montgomery has stipulated you hire a third party to carry the child.
הוא משתמש בנורות חשמל כדי לשאת בתוכן נבגים.
He's using light bulbs to carry spores.
אני בר מזל כדי לשאת את ילדיו.
I'm lucky to carry his child.
כדי לשאת אותך אל החופש עקוב אחר דלעת שתיית
To carry you to freedom Follow the drinking gourd
מתאים מבחינה אינטלקטואלית כדי לשאת נשק ולמות צעידה במבנה.
Intellectually suited to carry weapons and die marching in formation.
יתכן ויקח יותר זמן לתקשר, אבל חור-התולעת מספיק יציב כדי לשאת תשדורת.
Maybe it'll take longer to get through, but the wormhole's still stable enough to carry a transmission.
קדימה, באמת דרושים שני אנשים כדי לשאת עמוד תאורה תעזרי לי.?
Come on, does it really require two men to carry a light stand?
כל משאית גדולה מספיק כדי לשאת אותם יהיה איטי מדי והייתי להיתפס.
Any truck big enough to carry them would be too slow and we'd get caught.
עכשיו, אם מישהו מכם זקוק לעזרה כדי לשאת את הדברים פשוט לשאול.
Now, if either of you need help to carry things down just ask.
חייל אחד השליך את נשקו כדי לשאת אשה זקנה שהתמוטטה.
One soldier threw away his rifle to carry an old woman who had collapsed.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 101. מדויק: 101. זמן שחלף: 233 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo