הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי לשמור על" לאנגלית

חפש את כדי לשמור על ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to keep
to maintain
to protect
to retain
to preserve
to guard
to help keep
to save
to stay
to hold on
to ensure

הצעות

גרור כרטיסיות קשורות לכאן כדי לשמור על הסדר.
Drag related tabs in here to keep things organized.
השתמש ב - OneNote כדי לשמור על הסדר של הערות ורשימות
Use OneNote to keep notes and lists organized
בחר באפשרות Constrain כדי לשמור על הפרופורציות המקוריות של התמונה במהלך שינוי גודלה.
Select Constrain to maintain the image's original proportions as you rescale it.
בשעת יצירת פרוסה, Illustrator מחלקת אוטומטית את הגרפיקה שמסביב לפרוסות, כדי לשמור על הפריסה בעזרת טבלה מבוססת-אינטרנט.
When you create a slice, Illustrator slices the surrounding artwork into automatic slices to maintain the layout using a web-based table.
משתמשים בזה מחוץ לשגרירויות כדי לשמור על השערים מאנשים שמנסים לפרוץ.
They use these charges on the outside of embassies to protect the gates from people trying to break in.
אלחם עד מוות כדי לשמור על הכלי הזה.
I will fight to the death to protect this instrument.
משנה את הנתיבים ב - AutoCAD כדי לשמור על המראה המקורי, במקרה הצורך.
Changes the paths in AutoCAD to maintain the original appearance, if necessary.
הקש Shift תוך כדי הגרירה כדי לשמור על יחסי הגובה והרוחב של הטבלה.
Hold down Shift to maintain the table's height and width proportions.
תכונות מסוימות בוטלו במסמך זה כדי לשמור על עקביות עם גירסאות קודמות של Word.
Some features have been turned off for this document to maintain consistency with older versions of Word.
קובץ זה התעדכן כדי לשמור על תאימות עם גירסה אחרת של Word. עקב כך, ייתכן שפריסת המסמך והיכולת לערוך תכונות מסוימות השתנו.
This file was updated to maintain compatibility with a different version of Word. Because of this, document layout and the ability to edit certain features may have changed.
לחלופין, נסו להשתמש בחצובה כדי לשמור על המצלמה באותו מקום.
Or try using a tripod to keep the camera in the same place.
אז, אנחנו מוסיפים תגבורת כדי לשמור על איזון.
So, we supplement it all to keep things balanced.
הזעם הלך לאורכים מסוכנים כדי לשמור על זה בסוד.
Fury went to dangerous lengths to keep this under wraps.
העירייה משלמת לי כדי לשמור על החוק.
The city pays me to keep the law.
מספיק כדי לשמור על חם אלמנה בלילה?
Enough to keep a widow warm at night?
אנחנו השתמשנו בו בפעולות כדי לשמור על הנפגעים לכל הפחות.
We used it on operations to keep the casualties at a minimum.
הוא חפש מהירות כדי לשמור על אנשיו עובדים.
He was looking for speed to keep his people working.
"כדי לשמור על הטמפרטורה של המוצר באותה הרמה"
"to keep the product's temperature at the same level."
הוא שם כדי לשמור על הבנות ממושמעות.
He's there to keep the girls in line.
ורון משלם לכם כדי לשמור על פרצוף כזה?
Verone pay y'all to keep a straight face like that?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1760. מדויק: 1760. זמן שחלף: 313 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo