הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כדי לשתף פעולה" לאנגלית

חפש את כדי לשתף פעולה ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to cooperate
to collaborate
חשבתי שהוא כאן כדי לשתף פעולה.
I thought he was here to cooperate.
אני כאן רק כדי לשתף פעולה.
I'm only here to cooperate.
יש לך 5 שניות כדי לשתף פעולה!
You have 5 seconds to cooperate!
לקוחי נמצא כאן כדי לשתף פעולה באופן מלא.
So my client's here to cooperate fully.
אחת מבנות הזוג החליפיות שלכם פנתה אלינו כדי לשתף פעולה.
One of your surrogates came forward to cooperate.
הוא יאמר לך שעשינו כל מה שהם דרשו מאיתנו כדי לשתף פעולה.
He'll tell you we've done everything the S.E.C. has asked of us to cooperate.
אמרתי להם שאתה אדם ישר ושתעשה כל מאמץ כדי לשתף פעולה.
I told them that you were a man of integrity and that you'd make every effort to cooperate.
צור אוסף אתרים חדש כדי לשתף פעולה עם שותפים ואנשים בארגון שלך.
Create a new Site Collection to collaborate with partners and people within your organization.
אמבר אמרה שהיא מוכנה לעשות הכול כדי לשתף פעולה עם החקירה.
Amber said she would do anything in order to cooperate with the investigation.
עליך להיות במצב מקוון כדי לשתף פעולה. התחבר ונסה שוב.
You need to be online to collaborate. Please connect and try again.
כדי לשתף פעולה עם אחרים, שמור עותק של הקובץ שלך במיקום מקוון.
To collaborate with others, please save a copy of your file to an online location.
אז, לסט הצילומים הזה, הם רוצים לעשות את זה ליד החזית של ביניין הניו יורק טיימס רק כדי לשתף פעולה עם התפקיד האחרון שלך בתור כתבת.
So, for this photo shoot, they want to do a layout in front of the New York Times building just to go along with your last role as a reporter.
הצבתי מעקב על ג'ורג' דופונט עד שהוא נפגש עם חבר הקונגרס שהפגין חוסר מוסריות מספק כדי לשתף פעולה עם תוכנית כזאת.
I placed George Dupont under surveillance until he met with a member of Congress who exhibited sufficient moral bankruptcy to collude with such a plan.
חשבתי שהוא כאן כדי לשתף פעולה.
They're wasting our time here.
אומרים, כדי לשתף פעולה
I know, they can stop you
אומרים, כדי לשתף פעולה!
They say it's there to protect
עם ביטחון הדלפות שביכולתי כדי לשתף פעולה עם זהות חדשה בשבילך.
With these security leaks, I can't backstop a new I.D. for you.
העמותות החדשות שבאמת עושות שינוי הן אלה שמצאו שותפויות אלו, שמצאו דרכים אלו כדי לשתף פעולה.
The new NGOs that are really moving the needle are the ones that have found these partnerships, that have found these ways to collaborate.
כדי לשתף פעולה באופן מלא, הסוכן דה-אנג'לו.
Agent D'Angelo, if you have any questions.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 19. מדויק: 19. זמן שחלף: 83 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo