הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כובד" לאנגלית

חפש את כובד ב: הגדרה מילים נרדפות
weight
gravity
heft
heaviness
brunt
honoured
gravitas

הצעות

כל ניסיון להדפיס את הפיגומים של קרסו תחת כובד משקלו.
Every attempt to print the scaffolding's collapsed under its own weight.
בעוד אתה הקונסול, שמי יוסיף כובד לשמך.
While you are consul, my name will lend weight to yours.
ומרכז כובד הוא המקום בו אנחנו מחזיקים את הפריטים האלה.
And a center of gravity is where you keep these objects.
אז, זהו המרכז של קסטילו כובד.
So, this is Castillo's center of gravity.
נצטרך לבחון אותם לפני שנשים עליהם את כל כובד משקלנו.
We have to test them first before we put them all our weight.
זאת אומרת, אני לגמרי לא הבנתי את כובד המשקל של המצב.
I mean, I definitely didn't understand the gravity of the situation.
"אנחנו פשוט נמחצים תחת כובד משקלו של האויב"
We're simply being crushed by the enemy's weight.
האם אתה מתחיל להרגיש את כובד המשקל?
Do you begin to feel the weight?
אנחנו השתמשנו כובד מטרים וגלאים מתכות.
We've used gravity meters and magnetometers.
ראיתי אותו מסיט את כובד משקלו מכפיו, אבל אל תדאג.
I saw him shifting his weight off his paw, but don't worry.
אין שום סיכוי שהגשר יחזיק מעמד תחת כובד משקלנו.
There is no way that this bridge can structurally support our weight.
או שאנחנו פשוט מטילים את כובד משקלנו?
Or do we just throw our weight around?
הוא גם יתן את כובד תמיכתו, מאחורי שאיפתך להיות אפיפיור.
He will also throw his weight behind your ambitions to be Pope.
לא תדע עד שתשים את כובד משקלו של הבית הלבן מאחורי זה.
How do you know until you put the weight of the White House behind it?
או שמעולם לא נשאת את כובד משקלך או שהמעטתי בערכו של ג'ארד.
Either you've never carried your own weight or I've underestimated Jared's ability.
תלחץ בכל כובד המשקל שלך, כדי שאוכל לטפס למעלה בחזרה.
Put your weight on it, so I can climb back.
סידני, ג"ק, אם אני אגלה שהסתרתם עוד מידע ממני תרגישו את מלוא כובד המשקל של המשרד הזה קובר אתכם.
Sydney, Jack, if I find out you've concealed any more information from me, you will feel the full weight of this office bearing down on you.
למעשה, זה כובד מדויק אבל זה יכול להקציף שמנת, גם.
It's specific gravity, but it whips cream too.
האם אתה רוצה לחוקק מחדש "כובד" כן.?
Would you like to re-enact "Gravity"?
אתה יודע, איזשהו היתרון שלך יאהב כובד על לונה טוב יותר.
You know, your Belter will like gravity on Luna better.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 357. מדויק: 357. זמן שחלף: 161 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo