הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "כוח עבודה" לאנגלית

חפש את כוח עבודה ב: הגדרה מילים נרדפות
labor
workforce
work force
labor force
labour
Nonunion
דבר שני, אוכלוסיה מצטמצמת פירושה כוח עבודה מצומצם
Number two: a declining population means scarce labor.
במילים אחרות, כוח עבודה זול, שום ניירת.
In other words, cheap labor, no paperwork.
הוא רק סוחר רוצה לנצל הזול כוח עבודה.
He's only a merchant wanting to take advantage of the cheap workforce.
כך שלא יהיה שום כוח עבודה.
And so there won't be any workforce.
הם הולכים ליצור עולם שבאמת יהיה בו כוח עבודה כולל?
Are they going to create a world where there is really an inclusive work force?
כעת, כוח עבודה הכי גדול שנוכל להשתמש תמיד, הוא בערך 200 עבדים.
Now, the largest effective work force we can use at any one time, is about 200.
לפחות מדינת מיסיסיפי השיגה 04 שנה של כוח עבודה זול מהעסקה.
At least the state of Mississippi got 40 years of cheap labor out of the deal.
אתה יודע, אמריקה נבנתה על ידי כוח עבודה.
You know, America was built on labor.
פיטרתי עובדים לא יעילים והבאתי כוח עבודה זול של זומבים.
I fired the dead weight and brought in cheap zombie labor.
פשוט תחשבו מה עליכם להצליח לעשות על מנת לבנות מבנה, באמצעות הרבה כוח עבודה.
Just think what you have to do successfully to build a structure, using a lot of labor.
קבל את המחשוב רב העוצמה והאמין העדכני ביותר שיאפשר לך לשמור על כוח עבודה פרודוקטיבי
Get the latest in powerful and reliable computing that will keep your workforce productive
תכנון כוח עבודה יהפוך ליותר חשוב מתכנון פיננסי.
Workforce planning will become more important than financial planning.
אני מספק בית, אתה מספק כוח עבודה.
I'm providing house, you provide labor.
בעיר זאת ישנה חברה טייוונית שייצרה את האייפון שיש לרבים מכם, והם ייצרו אותו באמצעות כוח עבודה סיני שעבר לשם אל שנזן.
In that city there is a Taiwanese firm that made the iPhone that many of you have, and they made it with labor from Chinese who moved there to Shenzhen.
הוא רק סוחר רוצה לנצל הזול כוח עבודה.
He is interested in cheap labor.
אני משתמש בבינה מלאכותית מיוחדת כדי לקבוע רווחים מרביים, שניתן לגזור עם כמות מינימאלית של ניכוי כוח עבודה.
I use specialized A.I. to determine maximum profits, which can be derived with a minimum amount of workforce deduction.
אחת - שמירת יחסי קרבה עם כוח עבודה מרוחק, ושתיים - שמירה על מנה בריאה של פנאי.
One - maintaining rapport with distant workforce, and two - maintaining healthful amounts of leisure.
כלכלות לא מונעות ע"י אנרגיה. והן לא מונעות ע"י הון, הן לא מונעות ע"י כוח עבודה. כלכלות מונעות ע"י רעיונות.
Economies don't run on energy. They don't run on capital, they don't run on labor. Economies run on ideas.
והן לא מונעות ע"י הון, הן לא מונעות ע"י כוח עבודה.
They don't run on capital, they don't run on labor.
היה לנו את הקציר הענק הזה, אז היה עלינו להעסיק כוח עבודה זול.
We had this huge harvest, so we had to hire all this cheap labor
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 91. מדויק: 91. זמן שחלף: 127 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo